• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №4 (76) 2020 » ПРЕЦЕДЕНТНІ ОДИНИЦІ КУЛЬТУРИ ДИТИНСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ КОМУНІКАЦІЇ

ПРЕЦЕДЕНТНІ ОДИНИЦІ КУЛЬТУРИ ДИТИНСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Журнал «Українська мова» – №4 (76) 2020
УДК 81’38

Г.М. СЮТА,
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

Е-mail: siutagalia@gmail.com
https://orcid.org/0000000332731644

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті досліджено корпус прецедентних висловлень та імен із текстів культури дитинства, які стали активними одиницями сучасної української комунікації (публіцистичної, політичної, рекламної, художньої, розмовної тощо). Проаналізовано комунікативно-прагматичні параметри використання прецедентних феноменів, які генетично пов’язані: 1) із текстами дитячої літератури, 2) із текстами дитячих фільмів та мультфільмів, 3) із текстами дитячих пісень. З’ясовано, що в сучасній українській комунікативній практиці вони слугують експресивними, лінгвокультурно навантаженими засобами вторинної номінації осіб, ситуацій.

Ключові слова: тексти «культури дитинства», сучасна українська мовна практика, прецедентний феномен, прецедентне ім’я, прецедентне висловлення.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Кондратенко Н., Стрій Л., Билінська О. Лінгвопрагматика політичного дискурсу: типологія мовленнєвих жанрів. Одеса, 2019.
 2. Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. Москва, 2004.
 3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. Москва, 2011.
 4. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. Санкт-Петербург, 2000.
 5. Попович О.В. Культура дитинства як особливий соціокультурний мікрокосм. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2014. Вип. 1. С. 33–38.
 6. Прилипко Ф.Є. Лексико-фразеологічні комунікеми в сучасному дитячому мультиплікаційному фільмі: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2019.
 7. Сіткар В.І. Субкультура дитинства в контексті сучасної масової культури та взаємодії з медіа. Scienceand Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 3. 2013. С. 190–194.
 8. Словник української мови: В 11 т. Київ, 1970–1980.
 9. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов. Москва, 2000.
 10. Смирнова Е.О., Быкова М.В. Телепузик как герой нашего времени. URL: http://www.fpo.ru (дата звернення: 18.07.2020).
 11. Степаненко М.І. Публіцистично-політичні перифрази в українській мові: 2017. Полтава, 2018.
 12. Супрун А.Е. Текстовые реминисценции как языковое явление. Вопросы языкознания. 1995. № 6. С. 17–29.
 13. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти т. Т. 3. Київ, 1977.
 14. Фельдштейн Д.И. Детство как социально-психологический феномен и особое состояние развития. Вопросы психологии. 1998. №1. С. 7–14.