• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 1 (77) 2021 » ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ В СУЧАСНІЙ ГАЗЕТНІЙ МОВІ

ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ В СУЧАСНІЙ ГАЗЕТНІЙ МОВІ

Журнал «Українська мова» – № 1 (77) 2021
УДК 070.41:811.161.2’271.14

М.В. РІПЕЙ, асистент кафедри мови засобів масової інформації, Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Генерала Чупринки, 49, м. Львів, 79044

E-mail: maria-kr@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-6040-3539

Рубрика: Дослідження молодих науковців
Мова статті: українська

Анотація: Зосереджено увагу на критиці мови як одному із ключових напрямів у розвитку медіалінгвістики. Зазначено, що критика мови – це дослідження мови оприлюдненого матеріалу, її головною метою є виявляти й виправляти недоліки. Розглянуто випадки ненормативного подання слів у газетних публікаціях, правильність вживання яких пояснено в довідковій літературі, і лексем, значення яких у довідковій літературі чітко не розмежовано.  Приклади наведено зі щоденної всеукраїнської газети «День», що є одним з найпопулярніших видань у рейтингу загальнонаціональних медіа.

Ключові слова: ненормативне вживання, лексема, словники, газетні публікації.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

ВТССУМ1 – Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь, 2007.
ВТССУМ2 – Великий тлумачний словник сучасної української мови. Кер. вид. проєкту П.М. Мовчан, В.В. Німчук, В.Й. Клічак. Київ, 2009.
РУСНТ МФТН – Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос. Укладачі: В.В. Гейченко, В.М. Завірюхіна, О.О. Зеленюк та ін. Київ, 1998.
РУСНТ СН – Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. Укладачі: Й.Д. Андерш, С.В. Воробйова, М.В. Кравченко та ін. Київ, 1994.
РУС – Русско-украинский словарь: в 3 т. Київ, 1980–1981.
РУСС – Русско-украинский словарь синонимов. Н.П. Башнякова, Г.П. Вишневская, Н.Н. Пилинский и др.; под ред. Н. Н. Пилинского. Киев, 1995.
ССУМ – Словник синонімів української мови: у 2 т. Укладачі: А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. Київ, 1999–2000.
СУМ – Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970–1980.
СУМ ONLINE – Словник української мови ONLINE. URL: https://services.ulif. org.ua/expl/Entry/index?wordid=56140&page=1790
УРС – Українсько-російський словник. Уклад.: В.С. Ільїн, К.П. Дорошенко, С.П. Левченко та ін. Київ, 1976.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. Київ, 1970. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua.
 2. Васильева В.В. От литературного редактирования к критике медиаречи. Филология в ХХІ веке. 2019. С. 39–43. URL: https://pureportal.spbu.ru/ru/ publications/from-literary-editing-to-media-rech-critique
 3. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. Київ, 2004.
 4. Волощак М. Неправильно – правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. Київ, 2003.
 5. Гладкий М. Наша газетна мова. Харків, 1928. URL: http://elib.nlu.org.ua
 6. Григораш Д.С. Теорія і практика редагування газети. Львів, 1966.
 7. Єрмоленко С.Я. Сучасні проблеми дослідження літературної мови. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2001. Вип. ІV. С. 7–8.
 8. Жолнеревич П. Уровни редакторського анализа и критика речи. Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика. № 2. С. 47–54. URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/253973
 9. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. Київ, 1998.
 10. Мірченко М.В. Основи екології української літературної мови: проблеми, можливості, перспективи. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Вип. 50. С. 16–19. URL: https://lingvj.oa.edu.ua/articles/2014/n50/5.pdf
 11. Огієнко І. Мова наших часописів. Рідна мова. 1936. Ч. 9. С. 408.
 12. Огієнко І. Москалізми в українській мові. Давніше, а не раніше. Рідна мова. Ч. 1. С. 13–14.
 13. Огієнко І. Наша часописна мова. Рідна мова. 1933. Ч. 9. С. 289–294; 1936. Ч. 6. С. 260.
 14. Огієнко І. Стилістично-синтаксичні нариси. Рідна мова. 1936. Ч. 9. С. 387–388.
 15. Практичні лекції літературної мови. Рідна мова. 1936. Ч. 3. С. 124.
 16. Ріпей М. Лексеми «відбивати» і «дозволяти» в газетних матеріалах. Вісник Львівського ун-ту. Серія журналістика. 2018. Вип. 44. С. 296–302.
 17. Ріпей М. Ненормативне вживання лексем «відсутність» і «напруга» в газетних матеріалах. Вісник Львівського ун-ту. Серія журналістика. 2012. Вип. 33. С. 249–254.
 18. Ріпей М. Прислівники «пізніше», «потім» і «згодом» в українській мові. Дивослово. 2013. № 3. С. 48–49.
 19. Рязанцева Д. Порушення норми при ступенюванні прикметників. Культура слова. 2011. Вип. 74. С. 70–74.
 20. Соколова С., Бибик С. Українська мова в сучасних засобах масової комунікації: проблеми культури мови, стилістики та соціолінгвістики. Українська мова. № 2. С. 133–145.
 21. Солганик Г.Я. Язык современных СМИ. Журналистика и культура русской речи. № 1. URL: https://25111993.my1.ru/publ/interest/zhurnalisti ka/grigorij_jakovlevich_solganik_jazyk_sovremennykh_smi.
 22. Сташкевич І.А., Ковтун Б.В., Манич А.М. Лексичні помилки в українській мові. Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ (м. Вінниця, 13–15 березня 2019 р.). URL: https://conferences.vntu.edu.ua/ index.php/all-hum/all-hum-2019/paper/view/7461.
 23. Цветова Н.С. Критика медиаречи как вектор развития медиалингвистики. Медиалингвистика. № 7 (3). С. 280–292. URL: https://medialing.ru/issues/ medialingvistika-2020-7-3.pdf