• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021

Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021

Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021

Редакційна колегія


Головний редактор: Андрій ДАНИЛЕНКО
Заступники головного редактора: Павло ГРИЦЕНКО, Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Вiдповiдальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Світлана ГРИЦЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Андрій КОЛЕСНИКОВ
Мирослава МАМИЧ
Людмила МАРЧУК
Марина НАВАЛЬНА
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Світлана ШАБАТ-САВКА
Ірина ШКІЦЬКА
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

С.П. Бибик
Лінгвософія війни та людини в художніх творах Б. Гуменюка
// Українська мова, 2021, 2 (78):3–17 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

М.В. Мамич
Вербальний контент і лінгвокультурологічне наповнення тексту
// Українська мова, 2021, 2 (78):18–33 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

О.О. Тєлєжкіна
Полісиндетон у мові української поезії ІІ половини ХХ — початку ХХІ століття: типологійні характеристики та функційне навантаження
// Українська мова, 2021, 2 (78):34–47 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

О.Я. Лаврінець
Парадигма пасивних конструкцій в українському перекладі Біблії
Філаретом (М. Денисенком)
// Українська мова, 2021, 1 (77):48–64 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

О.П. Карпенко
Ономастична спадщина в діахронії: на матеріалі ойконімів Київської області
// Українська мова, 2021, 2 (78):65–75 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Л.Я. Колєснік
Покутські говірки на тлі літературного стандарту
// Українська мова, 2021, 2 (78):76–89 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

І.А. Казимирова
Концепція історичного словника лінгвістичних термінів
// Українська мова, 2021, 2 (78):90–101 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

І.Ю. Шкіцька
Тенденції розвитку сучасної термінології сфери вищої освіти
// Українська мова, 2021, 2 (78):102–115 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

До джерел

Т.П. Льоннґрен
Листи Івана Зілинського до Олафа Брока: невідома сторінка українсько-норвезьких наукових стосунків
// Українська мова, 2021, 2 (78):116–126 • Мова статті: українська • Відомості • PDF

Огляди та рецензії

М.П. Брус
Сучасна фемінізація української мови в соціолінгвістичному вимірі
Рецензія на: Архангельська А.М. Femina cognita. Українська жінка у слові і словнику. Київ, 2019
// Українська мова, 2021, 2 (78):127–133 • Мова статті: українська • Відомості • PDF

Л.І. Пена
Дбаючи про мову
Рецензія на: Катерина Городенська. Українське слово у вимірах сьогодення. Видання друге, доповнене. Київ, 2019
// Українська мова, 2021, 2 (78):134–138 • Мова статті: українська • Відомості • PDF

Незабутні імена

К.Г. Городенська
Пам’яті видатного українського мовознавця Івана Романовича Вихованця
(09.10.1935—09.01.2021)
// Українська мова, 2021, 2 (78):139–146 • Мова статті: українська • Відомості • PDF