• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249

Дбаючи про мову

Дбаючи про мову
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Дбаючи про мову

Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021
УДК 811.161.2’271.1’35

Л.І. ПЕНА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018

E-mail: oscar.pena@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-7154-4617

Рецензія на: Катерина Городенська. Українське слово у вимірах сьогодення. Видання друге, доповнене. Київ, 2019

Рубрика: Огляди та рецензії
Мова статті: українська