• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021 » Листи Івана Зілинського до Олафа Брока: невідома сторінка українсько-норвезьких наукових стосунків

Листи Івана Зілинського до Олафа Брока: невідома сторінка українсько-норвезьких наукових стосунків

Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021
УДК 82-6(477):81’28

Т.П. ЛЬОННҐРЕН, доктор філософії, професор, Інститут мов і культур, Норвезький арктичний університет (UIT)
вул. Гансіне Гансен, 18, м. Тромсьо, Норвегія N-9037

Е-mail: tamara.lonngren@uit.no
https://orcid.org/0000-0001-7400-8126

Рубрика: До джерел
Мова статті: українська

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
NB (норв. Nasjonalbiblioteket) — Норвезька національна бібліотека в Осло, архів Олафа Брока. Brevs. 337.

ЛІТЕРАТУРА
1. Дурново Н.Н., Соколов Н.Н. и Ушаков Д.Н. (сост.). Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением Очерка русской диалектологии. Труды Московской диалектологической комиссии. Москва, 1915.
2. Зілинський І. Проба упорядковання українських говорів. Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Т. 117—118. 1913. С. 333—375.
3. Зілинський І. До питання про діялектольоґічну клясифікацію українських говорів. Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Т. 141—143. 1925. С. 1—19.
4. Льоннґрен Т.П. Лист Івана Зілинського до Олафа Брока: невідома сторінка українсько-норвезьких наукових стосунків. Украї нська мова. 2020. No 4 (76). С. 115—124.
5. Панкевич І. Українські говори Підкарпатської Руси ї сумежних областей. З приложенням 5 діялектологічних мап. Прага 1938. Ч. 1: Звучня і морфологія.
6. Broch О. Zum Kleinrussischen in Ungarn (Dialect von Ublya). Archiv für slavische Philologie. 1895. Bd. XVII. S. 321—416.
7. Broch О. Weitеre Studien von der slovakisch-kleinrussischen Sprachgrenze. Archiv für slavische Philologie. 1899. Bd. XXI. S. 226—229.
8. Jagić V. Quattuor Evangeliorum versionis palaeoslovenicae Codex Marianus Glagoliticus. Ber lin, 1883.
9. Jagić V. Zum altkirchenslawischen Apostolus. 1—3. Wien, 1919—1920.
10. Nitsch, К. Próba ugrupowania gwar polskich (z mapą). Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Filologiczny. Т. XLVI. 1910. S. 336—365.
11. Nitsch К. Mowa ludu polskiego: z mapą. Kraków, 1911.