• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021 » Покутські говірки на тлі літературного стандарту

Покутські говірки на тлі літературного стандарту

Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021
УДК 811.161.2ʼ282

Л.Я. КОЛЄСНІК, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу діалектології, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

Е-mail: nezabydka.86@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3321-2942

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано динаміку фонетичних і граматичних рис покутських говірок, оскільки саме вони окреслюють їх як цілісний мовний обшир. Наголошено на локальних фонетичних і граматичних особливостях, притаманних лише цьому мовному локусу. Виявлено збереженість окремих рис у мовленні мешканців сіл старшого та середнього поколінь попри високий рівень впливу літературної мови, насамперед через шкільну освіту. Окреслено тип взаємодії діалекту й літературного стандарту.

Ключові слова: діалект, літературний стандарт, покутські говірки, мовна динаміка.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

АУГПБ — Герман К.Ф. Атлас українських говірок Північної Буковини: у 2-х т. Т. 1. Фонетика, фонологія. Чернівці, 1995.
Голуб. — Голубовичева О. Весїлє в селї Ілинцях, Снятинського пов. Матеріяли до української етнольоґії. Т. XVIII. Львів, 1918. С. 177–193.
ЗД — Записи народних пісень із с. Зібранівка Снятинського району Івано-Франківської обл.
ОА — Листи з особистого архіву Дідух Евдокії Іллівни, мешканки с. Русів Снятинського району Івано-Франківської обл.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. Київ, 1980.
2. Гавадзин О. Динамічні процеси в говірках у світлі лінгвістичних студій з проекцією на ареал Покуття. Рідне слово в етнокультурному вимірі. 2018. С. 16–27.
3. Герман К.Ф. Атлас українських говірок Буковини. Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі . XV Республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей і повідомлень. Житомир, 1983. С. 31–32.
4. Глуховцева К.Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок. Луганськ, 2005.
5. Закревська Я.В. Епентетичні звуки в українських говорах. Дослідження і матеріали з української мови. Т. 5. Київ, 1962. С. 62—69.
6. Закревська Я.В. Покутсько-буковинські говірки. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2007. С. 523—524.
7. Кисілевський К. Надпрутський говір. Записки наукового товариства ім. Шевченка. Збір ник філологічної секції. Нью-Йорк, Париж. 1954. Т. CLXII. Кн. 2. С. 9—52.
8. Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова (східнокарпатський і покутський діалекти, їх походження і відношення до української літературної мови). Київ, 1960.
9. Колєснік Л.Я. Покутські говірки: до проблеми теоретичного окреслення. IX Міжнародний конгрес україністів.    Мовознавство. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України). Київ, 2018. С. 325—333.
10. Лесюк М.П. Динамічні процеси в говорах Прикарпаття. Мовознавство. 2011. № 4. С. 22–35.
11. Лесюк М.П. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). Івано-Франківськ. 2008.
12. Назарова Т.В. Деякі питання типології зв’язків літературної мови й діалектів. Українська мова в її взаємодії з територіальними діалектами. Київ, 1977. С. 31—49.
13. Онишкевич М.М. Форми вказівного займенника цей, ця, це і той, та, то в західних говорах УРСР (семантична диференціація). Дослідження і матеріали з української мови. Т. 5. Київ, 1962. С. 126—134.