• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2022 » Журнал "Українська мова" - № 2 (82) 2022 » Говірка c. Задеріївки (Чернігівщина) у східнослов’янському контексті

Говірка c. Задеріївки (Чернігівщина) у східнослов’янському контексті

Журнал “Українська мова” – № 2 (82) 2022
УДК 811.161.2’282:811.161

Сальваторе Дель Ґаудіо, доктор філософії, професор кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства, Інститут філології, Київський університет ім. Бориса Грінченка, Стипендіат фонду фон Гумбольдта, Інститут славістики, Ґрейфсвальдський університет, Німеччина
вул. Тимошенка, 13 Б, м. Київ, 04212

E-mail: s.delgaudio@kubg.edu.ua; sadega@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8441-749X

Рубрика: Дослідження
Мова статті: англійська

Анотація: Лінгвістичний опис говірки с. Задеріївки колишнього Ріпкинського району Чернігівської області заповнює невеликий сегмент ґрунтовного дослідження, присвяченого вивченню місцевих говірок, якими розмовляють жителі крайньої північно-західної частини Чернігівщини. Ці говірки, відповідно до загальноприйнятої класифікації, належать до північно-східного (або східно-поліського) діалектного масиву і також відомі як «перехідні з української до білоруської мови». Через переважно описовий характер цієї розвідки, деякі теоретичні й дискусійні питання залишаймо поза увагою.

У вступних розділах викладено найголовніші геоісторичні факти про село й застосовану методологію для збору діалектних даних. Дослідження зосереджено на описі суттєвих діалектних особливостей. Аналіз здійснено на основі звичайних лінгвістичних рівнів: фонетико-фонологічного, меншою мірою словотвірного, морфологічного, синтаксичного і лексичного.

Факт, що с. Задеріївка скартографовано в Атласі української мови (населений пункт 65), сприяє подальшому порівнянню з іншими місцевими варіантами та є важливим чинником для виявлення більш сучасних тенденцій та можливих латентних змін у дослідженому ареалі.

Мета дослідження полягає у збільшені вже наявних фактичних матеріалів і, водночас, у сприянні подальших теоретичних міркувань про характеристику й походження пограничних діалектів.

Ключові слова: східнословʼянська діалектологія, північноукраїнські (східно-поліські) говори, Задеріївка, говірка, пограничні діалекти