• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2023 » Журнал “Українська мова” - № 1 (85) 2023

Журнал “Українська мова” – № 1 (85) 2023

Журнал “Українська мова” – № 1 (85) 2023
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал “Українська мова” – № 1 (85) 2023

Редакційна колегія


Головний редактор: Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Заступник головного редактора: Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Світлана ГРИЦЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Андрій КОЛЕСНИКОВ
Мирослава МАМИЧ
Людмила МАРЧУК
Марина НАВАЛЬНА
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Світлана ШАБАТ-САВКА
Ірина ШКІЦЬКА
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

С.О. Соколова
Зміни у ставленні українців до мов на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну
// Українська мова, 2023, 1 (85):3–19 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

М.В. Скаб
Біблійність як універсалія українського художнього дискурсу
// Українська мова, 2023, 1 (85):20–31 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

 Дискусії

К.Г. Городенська
Принципи і методологія «Українського правопису»
// Українська мова, 2023, 1 (85):32–49 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Р.О. Коца
Про зміни й доповнення до правопису частин основи слова
// Українська мова, 2023, 1 (85):50–61 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

С.О. Вербич
Уживання великої букви: доповнення до чинного правопису
// Українська мова, 2023, 1 (85):62–67 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

 Л.М. Колібаба
Зміни в унормуванні закінчень відмінюваних слів в «Українському правописі» 2019 року
// Українська мова, 2023, 1 (85):68–99 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

 Дослідження молодих науковців

С.М. Немировська
Української мова у сприйнятті представників національних меншин міста Чернігова
// Українська мова, 2023, 1 (85):100–113 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

 М.О. Бондаренко
Cемантика і лінгвокультурний потенціал компаративних паремій (на матеріалі збірки Матвія Номиса «Українські приказки, прислів’я і таке інше»)
// Українська мова, 2023, 1 (85):114–124 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

Н.С. Степаненко
Особистість у науці, наука в особистостях
Рецензія на книгу: Осіпова Т.Ф., Піддубна Н.В., Халіман О.В.  Полігранна філологія без кордонів: колективна монографія. Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2022. ISBN 978-617-8059-53-8.
// Українська мова, 2023, 1 (85):125–132 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Т.Л. Хомич
Поетичний лексикон Василя Симоненка
Рецензія на книгу: Баран Іван. «Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок». Словник мови поезій Василя Симоненка. Чернігів: Десна Поліграф, 2022.  ISBN 978-617-8020-73-6
// Українська мова, 2023, 1 (85):133–139 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Вимоги до рукописів
// Українська мова, 2023, 1 (85):134 • Мова статті: українська •PDF