• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017 » Джерела дослідження динаміки акцентуації в українських діалектах

Джерела дослідження динаміки акцентуації в українських діалектах

Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017
УДК 8128;801,612

КОБИРИНКА Галина Степанівна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу діалектології Інституту української мови НАН України
вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: kobyrynka2008@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті звернено увагу на те, які праці можуть слугувати джерельною базою в з’ясуванні динаміки діалектної акцентної системи. Констатовано, що на початку ХХ ст. продовжували функціонувати східноукраїнський і західноукраїнський варіанти літературної мови.

На акцентному рівні проаналізовано «Граматику української (руської) мови» С. Смаль-Стоцького і Т. Ґартнера (Відень, 1914) та альманах «Хата» за редакцією П. Куліша (Петербургъ, 1860), які відіграли важливу роль у кодифікації української мови. Формат статті не уможливлює представити системний аналіз, тому проілюстровано найяскравіші акцентні характеристики, які виявлено в зазначених працях, та зіставлено їх із акцентною системою діалектного довкілля. Передумовою такого зіставного дослідження був аналіз діалектного мовлення на акцентному рівні. З’ясовано, що навіть побіжний огляд акцентуації, представлений у зазначених працях, свідчить про виразну орієнтацію авторів на мовне довкілля: у граматиці – південно-західне, в альманасі – південно-східне. Адже акцентні особливості, виявлені в зазначених джерелах, властиві і сучасним українським говіркам. Зроблено висновок: попри те, що метою аналізованих праць була кодифікація української мови, кожна з них віддзеркалює діалектне наголошення.

Ключові слова: наголос, парокситонне наголошування, говірка, діалектне довкілля.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • Граматика – Смаль-Стоцький С. та Ґартнер Т. Граматика української (руської) мови. Відень, 1914.
 • Альманах – Альманах «Хата» за редакцією П. Куліша. Петербургъ, 1860.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Веселовська З.М. Наголос у східнослов’янських мовах початкової доби формування російської, української та білоруської націй (кінець XVI – початок XVIII століть). Київ, 1970.
 2. Винницький В. М. Теоретичні проблеми акцентології. Акцентологія. Етимологія. Семантика.Київ, 2012. С. 41 – 52.
 3. Виноградов В.В. Понятие внутренних законов развития языка в общей системе марксистского языкознания. Вопросы языкознания. 1952. № 2. С. 3 – 43.
 4. Гальчук І.Ю. Наголос граматики М. Смотрицького як відбиття староукраїнської акцентної системи. Мовознавство. 2008. № 4 – 5. С. 79 – 91.
 5. Гальчук І.Ю. Наголос у виданнi творiв Г.Ф. Квiтки-Основ’яненка за редакцією О.О. Потебні на тлi розвитку української акцентології. Українська мова. № 3. С. 20 – 43.
 6. Иллич-Свитыч В.М. Именная акцентуация в балтийском и славянском. Москва, 1963.
 7. Колесов В.В. История русского ударения. Именная акцентуация в древнерусском языке. Ленинград, 1972.
 8. Кумеда О. Ідіолект П.О. Куліша на тлі східнополіського діалекту: автореф. дис. … к.філол.н. Київ, 2011. 20 с.
 9. Матвіяс І.Г. Особливості граматики С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера. Українська мова. 2010. № 3. С. 3 – 10.
 10. Матвіяс І.Г. Діалектна основа мови в творах Пантелеймона Куліша. Українська мова. 2008. № 1. С. 95 – 99.
 11. Митрополит Іларіон. Український літературний наголос. Вінніпег, 1952.
 12. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель. Т. 2. Київ, 2007.
 13. Німчук В.В. Пам’ятки української мови. Українська мова. Енциклопедія.Київ, 2007. С. 473.
 14. Український церковний наголос. Огієнко І. Українська церковна вимова. Практичні вказівки.URL: http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/13704/file.pdf
 15. Огієнко І.І. Наголос яко метод означення місця виходу стародрудрукованих книжок. Замітки з історії наголосу на послугах палеотипії. Записки наукового товариства імени Шевченка. Праці фільольоґічної секції. Т. 136–  Львів, 1925.
 16. Скляренко В.Г. Наголошення іменників першої відміни. Українська мова і література в школі. 1966. № 5. С. 22–
 17. Скляренко В.Г. Історія акцентуації іменників а-основ української мови. Київ, 1969.
 18. Скляренко В.Г. Історія акцентуації іменників середнього роду української мови. Київ, 1979.
 19. Скляренко В.Г. Нариси з історичної акцентологіі української мови. Київ, 1983.
 20. Скляренко В.Г. Авторські наголоси в творах Т.Г. Шевченка. Культура слова. Київ, 1989. Вип. 37. С. 22 – 25.
 21. Скляренко В.Г. Праслов’янська акцентологія. Київ, 1998.
 22. Скляренко В.Г. Історія українського наголосу. Іменник. Київ, 2006.
 23. Шевельов Ю. Внесок Галичини у формуванні української літературної мови. Львів – Нью-Йорк, 1996.