• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017 » Експресивний потенціал української мови в листах-розмовах Тараса Шевченка

Експресивний потенціал української мови в листах-розмовах Тараса Шевченка

Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017
УДК 81-112

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна –
член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: kultura-slova@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Статтю присвячено лінгвостилістичному аналізу текстів Шевченкових листів. Листи Т. Шевченка становлять важливе джерело вивчення емоційно-експресивного потенціалу української мови, оригінально трансформованого в індивідуально-авторському епістолярному стилі.

Увагу сконцентровано на усно-розмовних експресемах як домінантній ознаці листовного спілкування автора. Органічна настроєність Шевченка на форму листа-розмови мотивує виразні стилістичні функції розгортання тексту. У структурно-мовній будові  листів-розмов (лексично-словотвірних, фразеологічних, синтаксичних, текстово-змістових складниках) виявлено ознаки емоційного інтелекту, почуттєвої домінанти мовомислення автора.

Запропоновано методику поєднання змістових мотивів (мотив рідної мови, туга за рідним краєм, щирість ставлення до адресатів тощо) з виявленими у досліджуваних текстах усно-розмовними експресемами. Невіддільною ознакою листів-розмов є також стилістичні маркери поетичного мовомислення, що сприяють естетизації розмовних елементів.

Ключові слова: епістолярій Шевченка, листи-розмови, усно-розмовні експресеми, емоційний інтелект, поетичне мовомислення.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Богдан С.К. Стереотипи мовної поведінки Шевченка в його епістолярії: звертальні й прощальні формули. Шевченкознавчі студії: зб. наук. пр.Київ, 2003. Вип. 5. С. 212.
 2. Брижицька С.А. «Я не одинокий…» Національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців (друга чверть ХІХ – середина 20-х років ХХ ст.).Черкаси, 2006.
 3. Дзюба І.М. Життя і творчість Тараса Шевченка. Київ, 2008.
 4. Кониський О.Я. Тарас Шевченко-Грушівський: хроніка його життя. Упоряд., підгот., тексти, передм., приміт., покажч. В.Л. Смілянська. Київ, 1991.
 5. Космеда Т.А. Egoi Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу: монографія. Дрогобич, 2012.
 6. Листування Тараса Шевченка. За ред. С. Єфремова. Репринтне видання. Черкаси, 2013. 1056 с.
 7. Русанівський В.М. У слові – вічність: (Мова творів Т.Г. Шевченка). Київ, 2002.
 8. Стиль і час : хрестоматія. Упоряд.: Г.М. Колесник, К.В. Ленець, А.Ф. Марахова, М.М. Пилинський. Київ, 1983.
 9. Тимошенко П.Д. Студії над мовою Тараса Шевченка. Київ, 2013.
 10. Чалый М. Жизнь и произведения Тараса Шевченко. – Київ, 1882.
 11. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Т. 3. Редкол.: М.Г. Жулинський (гол.) та ін. Київ, 2012.