• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017 » Жанрово-стильова специфіка наукової рецензії

Жанрово-стильова специфіка наукової рецензії

Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017
УДК 811.161.2’373.46’38

ЯЦЕНКО Ніна Олександрівна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: n.yats@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті в діахронному аспекті досліджено жанр рецензії в українському термінознавстві. Представлено семантико-композиційну структуру рецензії, визначено лексико-синтаксичні засоби в кожній з окреслених композиційних ланок. Відзначено домінантні комунікативні функції рецензії: інформування, оцінка, інтерпретація.

Ключові слова: наукова комунікація, хронологічний період, композиційна ланка, лексико-синтаксичні засоби, термінологія.

ЛІТЕРАТУРА

 1. А. В. (подаємо за оригіналом видання). Рецензія на: Ігнатьєв Б. Весняна флора. Визначник весняних рослин. Підручник для лабораторних занять, біологічних екскурсій і для самоосвіти. Харків, 1924. С. 255. Українська Академія Наук. Вісник Інституту української наукової мови. 1928. Вип.1. С. 96 – 97.
 2. Брицин В.М. Рецензія на: Войцева О.А. Водогосподарська лексика польської мови: від давнини до сучасності. Чернівці, 2010. Мовознавство. 2011. № 4. С. 80 – 83.
 3. Вовчанецький В. Рецензія на: Проф. В.Я. Підгаєцький. Евгеніка, або наука про поліпшення майбутніх поколінь. Харків, 1924. С. 23. Українська Академія Наук. Вісник Інституту української наукової мови. 1928. Вип. 1. С. 94 – 96.
 4. Вовчанецький В. Рецензія на: Микола Л. Бернацький. Основи сільськогосподарської мікробіології. Харків, 1928. С. 23. Українська Академія Наук. Вісник Інституту української наукової мови. 1930. Вип. II. С. 67 – 68.
 5. Горецький П. Рецензія на: Олександер Фінкель. Теорія й практика перекладу. Харків, 1929. С. 163. Українська Академія Наук. Вісник Інституту української наукової мови. 1930. Вип. II. С. 62 – 64.
 6. Громко Т.В. Лексикографічне повернення до місцевої географічної термінології. Рецензія на: Данилюк О.К. Словник народних географічних термінів Волині. Луцьк, 1997. Мовознавство. 1998. № 1. С. 71 – 73.
 7. Дудик П.С. Рецензія на: А.П. Коваль. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Київ, 1970. Мовознавство. 1970. № 5. С. 86 – 88.
 8. Єрмоленко C.Я. Синтаксис і стилістична семантика. Київ, 1982.
 9. Жлуктенко Ю.О. Контрастивні аспекти терміносистем і науковий переклад. Рецензія на: Циткина Ф.А. Терминология и перевод: К основам сопоставительного терминоведения. Львов, 1988. Мовознавство. 1988. № 6. С. 76 – 77.
 10. Калинович Ф. Рецензія на: Інж. О. Діденко. Практичний російсько-український словник математичної термінології для учнів трудшкіл, профшкіл та студентів. Терміни розглянув, прийняв та ухвалив до вжитку Округовий Методком Професійної Освіти Запорізького Відділу Наросвіти. Видання друге. Запоріжжя, 1926. Українська Академія Наук. Вісник Інституту української наукової мови. 1928. Вип. 1. С. 91 – 94.
 11. Калинович Ф. Рецензія на: Російсько-український словничок математичної термінології та фразеології. Алгебра. Склала термінологічна Комісія Одеської Науково-дослідчої Катедри Математики. Одеса, 1927. Українська Академія Наук. Вісник Інституту української наукової мови. 1930. Вип. II. С. 64 – 65.
 12. Калинович Ф. Термінологія органів Наркомосвіти і наукова термінологія. Українська Академія Наук. Вісник Інституту української наукової мови. 1928. Вип. 1. С. 85 – 87.
 13. Кияк Т.Р. До теорії зіставного термінознавства. Рецензія на: Циткина Ф.А. Теоретические и прикладные аспекты сопоставительного терминоведения. Ужгород, 1986. Мовознавство. 1987. № 6. С. 77.
 14. Ковалик І.І., Паночко М. Рецензія на: Н.Й. Фірсель, В.М. Калюжна. Російсько-український спортивний словник. За ред. канд. філол. наук С.І. Головащука. Київ, 1973. Мовознавство. 1974. № 5. С. 91 – 93.
 15. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. Київ, 1970.
 16. Коптілов В.В. Рецензія на: С.А. Воробйова, Т.К. Молодід. Російсько-український словник-довідник соціально-економічної термінології. За ред. І.К. Білодіда. Київ, 1976. Мовознавство. 1976. № 6. С. 79 – 81.
 17. Кочерган М.П. Рецензія на: Ф.П. Сергеев. Русская дипломатическая терминология XI – XVI вв. Кишинев, 1971. Мовознавство. 1973. № 4. С. 92 – 93.
 18. Краснова Л.В., Ткачук М.П. Не забуваймо про нашу армію. Рецензія на: Ярослав Яремко. Нариси з історії української військової термінології. Дрогобич, 2013. Українська мова. 2013. № 4. С. 158 – 161.
 19. Лисенко П. Про мову популярної медичної літератури. Мовознавство. 1936. № 8. С. 109 – 120.
 20. .Непийвода Н.Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). Київ, 1997.
 21. Паночіні С. Рецензія на: М. Котов. Весняний провідник в околицях м. Харкова. (Рослинний та тваринний світ). Підручник для шкільних екскурсій та самоосвіти. Переклав М. Клоков. Харків, 1925. С. 67. Українська Академія Наук. Вісник Інституту української наукової мови. 1928. Вип. 1. С. 98 – 99.
 22. Паночіні С. Рецензія на: Назовы жывел. Беларусская Навуковая Термінолегія. Менск, 1927. Вип. 12. С. 72. Українська Академія Наук. Вісник Інституту української наукової мови. 1930. Вип. II. С. 65 – 67.
 23. Регушевський Є.С. Рецензія на: Терминоведение на Украине: Библиографический указатель 1947 – 1980. Сост. М.Ф. Богуцкая, А.В. Лагутина. Київ, 1982. Мовознавство. 1984. № 6. С. 76 – 77.
 24. Родніна Л.О. Рецензія на: Є.К. Лазаренко, О.М. Винар. Мінералогічний словник (українсько-російсько-англійський). Київ, 1975. Мовознавство. 1976. № 1. С. 91 – 93.
 25. Селігей П.О. Науковий жаргон: основні ознаки та причини появи. Київ, 2003.
 26. Симоненко Л.О. Рецензія на: Іванов С.З., Головняк Ю.Д., Кряквіна  С.П. Українсько-російський словник з цукрової промисловості. Київ, 1976. Мовознавство. 1977. № 5. С. 93 – 94.
 27. Симоненко Л.О. Рецензія на: Галич М.О., Полюга Л.М., Постригань С.А., Стойко С.М., Шило Н.І. Російсько-український словник термінів лісництва. Київ, 1980. Мовознавство. 1981. № 3. С. 92 – 93.
 28. Синиця І.А. Нове фахове видання з термінології. Рецензія на: Термінологічний вісник: Зб. наук. праць. Відп. ред. В.Л. Іващенко. Київ, 2011. Вип. 1. Українська мова. 2011. № 2. С. 128 – 133.
 29. Тараненко О.О. Нова праця в галузі двомовної науково-технічної лексикографії. Рецензія на: Російсько-український словник з авіаційної та ракетно-космічної техніки. За ред. Д.Х. Баранника і В.Ф. Пріснякова. Дніпропетровськ, 1997. Мовознавство. 1998. № 4 – 5. С. 73 – 75.
 30. Тищенко О.М. Від гудзикаря до інсайдера Рецензія на: Годована М.П. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності. За ред. Л.В. Туровської. Київ, 2009. Термінологічний вісник: Зб. наук. праць. Київ, 2011. Вип. 1. С. 186 – 189.
 31. Троянская Е.С. Культура научной дискуссии в социально-психологическом и лингвистическом аспектах. Типология текста в функционально-стилистическом аспекте. Межвуз. сб. науч. трудов. Пермь, 1990. С. 15 – 26.
 32. Туркало К. Рецензія на: В. Дубровський. Російсько-український технічний словник. Київ, 1926. С. 102. Українська Академія Наук. Вісник Інституту української наукової мови. 1928. Вип. 1. С. 87 – 91.
 33. Федонюк В.Є. Рецензія на: Миронова Г., Газдошова О. Чесько-український юридичний словник. Брно, 2009. Мовознавство. 2011. № 2. С. 88 – 89.
 34. Ходун Є. Рецензія на: Радіотехнічна термінологія у перекладних словниках: здобутки і проблеми. Російсько-український словник з радіотехніки, радіоелектроніки та радіофізики. Київ, 2006. Українська мова. 2008. № 1. С. 125 – 130.
 35. Цілуйко К.К., Марусенко Т.О. Рецензія на: Е. і В. Мурзаєвих «Словарь местных географических терминов». Москва, 1959. Мовознавство. 1961. Т. XVI. С. 114 – 117.