• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017 » Історичний паспорт синтаксичного терміна: джерела формування в XVI – I пол. ХХ cт.

Історичний паспорт синтаксичного терміна: джерела формування в XVI – I пол. ХХ cт.

Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017
УДК 811.161.1ʼ373.21

ЧЕРНОБРОВ Юлія Анатоліївна –
кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: chernobrovvv@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті окреслено поняття історичного паспорта синтаксичного терміна – дослідницького інструмента, який дозволяє систематизувати відомості про термін на підставі джерел – граматик, словників, наукових статей тощо. Подано загальний огляд їхнього змісту; актуалізовано синтаксичну проблематику та термінологію цих праць. Акцентовано увагу на пріоритетах мовознавців у виборі та використанні тих чи тих термінологічних номінацій. Уперше до аналізу залучено низку українських та закордонних джерел, присвячених синтаксичній будові української мови, яку з ідеологічних причин досі не розглядали в контексті висвітлення історії синтаксичної термінології української мови.

Ключові слова: термін, історичне термінознавство, історичний паспорт терміна, джерела синтаксичних термінів, лінгвістичне джерелознавство, синтаксична термінологія української мови.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Блинова О.И. О предмете лингвистического источниковедения. Языки и топонимия Алтая. Барнаул, 1981. С. 83 – 89.
 2. Вагилевич І.М. Грамматикаязыка малорусского в Галиции. Львів, 1845.
 3. Возняк М.С. Галицькі граматики української мови першої половини ХІХ століття. Львів, 1911.
 4. Возняк М.С. Філологічні праці І. Могильницького. Львів, 1910.T.
 5. Гарайда І.І. Грамматика руського языка. Унгварь,
 6. Головацький Я.Ф. Грамматика руского языка. Львов, 1849. Ч. 1849.
 7. ГорецькийП.Й., Шаля І. Українська мова: практично-теоретичний курс. Київ, 1929.
 8. Граматична термінологія і правопись, ухвалені Комісією мови при Українському т-ві шкільної освіти в Києві. Київ, 1917.
 9. ГрунськийМ.К., Сабалдир Г.О. Українська мова. Фонетика. Морфологія. Синтакса. Фразеологічний словник: порадник для самонавчання. Київ, 1926.
 10. Гумецька Л.Л. Принципи створення історичного словника української мови.Київ, 1958.
 11. Дубровський В. Словник московсько-український. Київ, 1918.
 12. Дячан П.М. Методична граматика языка малоруського. Львів, 1865.
 13. Залозний П.Ф. Коротка граматика української мови. Ч. ІІ: Синтаксис. Київ. 1913.
 14. Збірник секції граматики української мови. За ред. О.Б. Курило. Кн. І. Київ, 1930.
 15. Зизаній Л.І. Граматика словенська. Факсимільне вид. Вилно, 1596.Київ, 1980. 185 с.
 16. Ізюмов О.П. Конспект лекцій з українського правопису й граматики. Київ, 1926.
 17. Ізюмов О.П. Російсько-український словник. Київ,
 18. Ізюмов О.П. Техніка української мови. Київ, 1926.
 19. Каганович Н.А. Граматика української мови. Київ, 1935. Ч. ІІ: Синтаксис. Упоряд.: Н.А. Каганович, Г.В. Шевельов. – 1935.
 20. Казимирова І.А. І. Огієнко – засновник української історичної термінографії. Українська мова. 2015. № 1. С. 36 –
 21. Казимирова І.А. Історична термінографія в контексті лінгвістичного джерелознавства. Мова і культура. Київ, 2014. Вип. 17. Т. ІІ (170). С. 265 –
 22. Котков С.И. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. Москва, 1980.
 23. Коцовський В.І., Огоновський І.М. Методична граматика руської мови для ІV кляси шкіл 5- і 6-клясових. Львів, 1912.
 24. Курило О.Б. Початкова граматика української мови. Львів, 1921. Ч. 2.
 25. Курило О.Б. Уваги до сучасної української літературної мови. Київ, 1925.
 26. Левицький М. П. Українська граматика для самонавчання. Ромни, 1918.
 27. Мадярсько-руський словарь = Magyar-Ruszin szótár. Пôд рад.: Е. Бокшая, Ю. Ревая, Др. Мих. Бращайка. Ужгород, 1928.
 28. Малий словник історії України. Відпов. ред. В. Смолій. Київ, 1997.
 29. Наконечний М.Ф. Українська мова. Харків, 1928.
 30. Нечуй-Левицький І. С. Граматика української мови. Київ, 1914. Ч. ІІ.
 31. Німчук В.В. Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковнослов’янською української редакції (проект). Київ, 1995. Ч. 1.
 32. Огієнко І.І. Складня української мови. Жовква, 1935. Ч. І.
 33. Огієнко І.І. Складня української мови. Жовква, 1938. Ч. ІІ.
 34. Огієнко І.І. Українська граматична термінольоґія: Історичний словник української граматичної термінольоґії передмовою про історію розвитку її. Київ, 1908.
 35. Огоновський О.М. Граматика руского языка для школъ середныхъ. Львів,
 36. Осадца М. Граматика руського языка. Львів, 1876.
 37. Павловський А. Грамматика малороссийского наречия или Грамматическое показание существеннейших отличий, отдаливших малороссийское наречие от чисто российского языка. СПб., 1818.
 38. Партицкий О.О. Граматыка руска для ужитку в школах людових в Галичині. Львів, 1873.
 39. Перегінець М. Синтакса простого речення: Лекція ІХ. Підвищений курс української мови. За ред. Л. Булаховського. Харків, 1931.
 40. Перегінець М. Синтакса складного речення: Лекція Х. Підвищений курс української мови. За ред. Л. Булаховського. Харків, 1931.
 41. Перегінець М. Синтаксичне вживання граматичних форм: Лекція VІ. Підвищений курс української мови. За ред. Л. Булаховського. Харків, 1931.
 42. Синявський О.Н. Норми української літературної мови. Львів, 1941.
 43. Сімович В.І. Практична граматика української мови. Раштат, 1918.
 44. Смаль-Стоцький С.Й., Гартнер Ф. Руска граматика. Львів, 1893.
 45. Смотрицький М. Грамматіки Славенския правилноє Сунтаґма. Факсимильное издание 1619 г. с науч. исслед. Київ, 1979. 248 с.
 46. Сулима М.М. Українська фраза: Коротенькі начерки: Посібник та підручник для профшкіл і педвузів. Харків, 1928.
 47. Український правопис. Ч. І: Словничок. Склав Ан. Ніковський. Київ, 1918.
 48. Український правопис. Київ, 1946.
 49. Український правопис. Харків, 1926.
 50. Український правопис. Харків, 1933.
 51. Шашкевич Г. Мала грамматика языка руского основана на подставе читанок для III и IV отряду школ головных в Царстве Аустрии употребляемых яко допомочна книга для учителев и препарандов. В Ведни, 1865.
 52. Шерех Ю., Кислиця Д. Граматика української мови: Посібник для гімназії. Ч. 2: Синтакса. Мюнхен, 1947.
 53. Шерстюк Г.П. Коротка граматика для школи. Полтава, 1907. Ч. І.