• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017 » СЛОВОЗМІННІ КЛАСИ ДІЄСЛІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

СЛОВОЗМІННІ КЛАСИ ДІЄСЛІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017
УДК 811.161.+81’443

РОМАНЮК Юлія Віталіївна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: ju.romaniuk@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано моделі 280 словозмінних класів українських дієслів, подані в «Граматичному словнику української літературної мови. Словозміна» (Київ, 2011). На підставі аналізу складу класів виділено ядро, периферію і перехідну зону словозмінної системи українського дієслова. Простежено динаміку поповнення класів новотворами й визначено статус оказіоналізмів у системі словозмінних класів.

Ключові слова: граматика, морфологія, словозміна, дієслово, словозмінний клас.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Активніресурси сучасної української номінації. Ідеографічний словник нової лексики. Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Н.Ф. Клименко, В.І. Критська, Т.К. Пуздирєва, Ю.В. Романюк; Відп ред. Є.А. Карпіловська. Київ, 2013.
 2. АлексієнкоЛ.А., Козленко І.В. Граматичний словник українських дієслів. Т. 1: А – О. Київ, 1998.
 3. Белецкий А.А. Система и несистема в естественном языке. Структурная и математическая лингвистика.Київ, 1974. Вып. 2. С. 20 – 31.
 4. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. Київ, 2004.
 5. Возний Т.М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською. Львів, 1981.
 6. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. Ч. І. Київ. 1972.
 7. Закономерности структурной организации научно-реферативного текста. Под ред. В.И.Перебейнос. Київ, 1982.
 8. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. Москва, 1977.
 9. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. Київ, 2008.
 10. Комарова Л.І. Якісні та кількісні характеристики системи словозміни іменників у сучасній українській мові. Київ, 1987.
 11. Кравчук Л.В. Семантико-функціональний потенціал оказіоналізмів у текстах засобів масової інформації початку ХХІ століття. Київ, 2016.
 12. Критська В.І., Недозим Т.І., Орлова Л.В., Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна. Відп. ред. Н.Ф. Клименко. Київ, 2011.
 13. КФІ – Компʼютерний фонд інновацій в українській мові Інституту української мови НАН України.
 14. Курс сучасної української літературної мови: в 2 т. За ред. Л.А. Булаховського. Київ, 1951.
 15. Мовотворчість Павла Тичини у дзеркалі третього тисячоліття: збірник наукових праць. Відп. ред. Г.М.Вокальчук. Острог, 2011. (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія». Вип. 5).
 16. Морфемна структура слова. За ред. М.М. Пещак. Київ, 1979.
 17. Морфологічна будова сучасної української мови. Київ, 1975.
 18. Морфологический анализ научного текста на ЭВМ. Под ред. Т.А. Грязнухиной. Київ, 1989.
 19. Павловский А.П. Грамматика малороссийского наречия. СПб, 1818.
 20. Пашковський Є.В. (1999). Щоденний жезл. Роман-есей. URL: http://library.kr.ua/elib/pashkovskiy/shodenniygezl.html
 21. Перебийніс. В.С. Кількісні та якісні характеристики системи фонем сучасної української літературної мови. Київ, 1970.
 22. Русанівський В.М. Структура українського дієслова. Київ, 1971.
 23. Структурна граматика сучасної української літературної мови. Проспект. За ред. В.С.Перебийніс. Київ, 1972.
 24. Структурні рівні мови і методи їх дослідження. Відп. ред. В.С. Перебийніс. Київ, 1972.
 25. Тараненко О.О. Словозміна української мови. Nyiregyhaza, 2003.
 26. Звегинцев В.А. История языкознания XIX – XXвеков в очерках и извлечениях. Тезисы Пражского линггвистического кружка. Ч. ІІ. Москва, 1964. С. 69 – 85.