• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017 »  ФІЛОСОФІЯ МОВНОГО ОБРАЗУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УКРАЇНЦЯ У ПРОЗІ І.С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

 ФІЛОСОФІЯ МОВНОГО ОБРАЗУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УКРАЇНЦЯ У ПРОЗІ І.С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017
УДК 81’38

МЯЛКОВСЬКА Людмила Миколаївна –
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземної лінгвістики Луцького національного технічного університету
вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018
Е-mail: l.myalkovska@lutsk-ntu.com.ua

 Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті здійснено аналіз мовного образу європейського українця-інтелігента у прозі І.С. Нечуя-Левицького. Зафіксовано слововживання інтелігенція, європейці, народовці, націонали, культурники, а також атрибутивні словосполучення інтелігентні люди, інтелігентна людина, які розширюють художньо-образну парадигму аналізованого мовного образу. Досліджено нарощування смислової структури концепту інтелігенція через цілий комплекс текстових структур з домінантою ‘європейськість’. Окреслено духовний, матеріальний та соціокультурний простір персонажа-інтелігента на трьох рівнях асоціативного образного мислення. Зроблено висновок про те, що поняття української мови, культури, освіти є стрижневими для філософії мовного образу української інтелігенції.

Ключові слова: історія української літературної мови другої пол. XIX – поч. XX ст., мова художніх творів І.С. Нечуя-Левицького, філософія мовного образу, концепт, смислова структура концепту.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Герасимова Г.П. Нечуй-Левицький Іван Семенович. Енциклопедія історії України. Т. 7. Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Київ, 2010. С. 382 – 383.
 2. Єрмоленко С. Етнокультурний і соціальний зміст художньої оповіді Івана Нечуя-Левицького. Культура слова.Київ, 2013. Вип. 79. С. 6 – 15.
 3. Єрмоленко С.Я. Ословлений український пейзаж і портрет у творах І. Нечуя-Левицького. Мовно-естетичні знаки української культури. Київ, 2009. С.119 – 130.
 4. Єрмоленко С.Я. Філософія мови Тараса Шевченка. Українська мова. 2014. № 2 (50). С. 3 – 18.
 5. Мялковська Л.М. Лексико-асоціативне поле «інтелігенція» в мові творів І. Нечуя-Левицького. Лінгвістика.Збірник наук. праць. Луганськ, 2010. № 2 (20). С. 208 – 215.
 6. Мялковська Л.М. «Ми вже зовсім стали європейцями…» (образ інтелігенції у творах І. Нечуя-Левицького). Культура слова.Київ, 2010. Вип. 72. С. 81 – 87.
 7. Нечуй-Левицький І. Зібрання творів: у 10-ти томах. Київ, 1965. Т. 1 – 9.
 8. Словарь української мови: У 4-х т. За ред. Б. Грінченка. Київ, 1907–
 9. Словник української мови: В 11-ти т. За ред. І.К. Білодіда. Київ, 1970 – 1980.