• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017

Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017

Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Вербич С.О. Гідронімія басейну Дністра. – Луцьк: Терен, 2017. – 544 с.

Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017

Монографія – перше в українському мовознавстві дослідження гідронімікону Дністра.  Етимологічний аналіз назв гідрооб’єктів басейну Дністра розкриває роль дослов’янських, слов’янських і неслов’янських елементів у становленні цієї гідронімної системи. Виявлено різні часові пласти гідронімії Дністра: назви дослов’янського походження; гідроніми, що постали в часи пізньопраслов’янського освоєння Прикарпатського ареалу; хронологічно пізніші українські утворення, що з’явилися тут унаслідок подальшого освоєння слов’янами цього регіону в давньо-, старо- й новоукраїнську добу; болгарські назви періоду XVIII–XIX ст.; слов’янські гідроніми, що зазнали трансформації в результаті східнороманських мовних впливів. Виявлено і проетимологізовано гідроніми східнороманського походження й тюркські назви гідрооб’єктів.

Книга буде корисною для топонімістів, етимологів, істориків мови, усіх, хто цікавиться дослідженням української мови в діахронії та етнічною історією українців.

Редакційна колегія


Головний редактор – Василь Німчук
Заступник головного редактора – Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар – Оксана ЯЦЕВСЬКА

Петро БІЛОУСЕНКО
Ангеліна ГАНЖА
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ніна КЛИМЕНКО
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Наталія ХОБЗЕЙ
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Транспозитори синтаксичної сфери: порівняльна характеристика
Катерина Городенська
// Українська мова, 2017, 3(63):3 – 14 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Ще раз про «Русинськый язык» і збереження діалектного середовища
Василь Німчук
// Українська мова, 2017, 3(63):15 – 24 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Регіональні особливості взаємодії мовних кодів за двомовного спілкування
Світлана Соколова
// Українська мова, 2017, 3(63):25 – 39 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Публіцистично-оцінний дискурс Закону України «Про засади державної мовної політики»
Микола Степаненко
// Українська мова, 2017, 3(63):40 – 63 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Текст як об’єкт пізнання і стрижневе поняття рецептивної естетики та поетики
Галина Сюта
// Українська мова, 2017, 3(63):64 – 76 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Філософія мовного образу європейського українця в прозі І.С. Нечуя-Левицького
Людмила Мялковська
// Українська мова, 2017, 3(63):77 – 85 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Комп’ютерні лінгвістичні проекти гурту r2u: стан та застосування
Василь Старко
// Українська мова, 2017, 3(63):86 – 100 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Із спостережень над динамікою східнополіського діалекту: фонетика
Дмитро Марєєв
// Українська мова, 2017, 3(63):101 – 112 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Назви, зниклі з ойконімного простору історичного Поділля: проблеми виявлення, систематизації, аналізу
Святослав Вербич
// Українська мова, 2017, 3(63):113 – 119 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Лексико-семантична типологія дієслівного керування в українській літературній мові
Валентина Фурса
// Українська мова, 2017, 3(63):120 – 131 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Парадигматичні відношення варіантності в синтаксичній термінології
Оксана Васецька
// Українська мова, 2017, 3(63):132 – 143 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

Знакова праця в українській лексикографії
Колібаба Л.М. Словник дієслівного керування / Лариса Колібаба, Валентина Фурса. – К. : Либідь, 2016. – 656 с.
Микола Степаненко, Світлана Галаур
// Українська мова, 2017, 3(63):144 – 150 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Нова типологія нечленованих синтаксичних одиниць
Василь Ожоган
Личук М. І. Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 388 с.
// Українська мова, 2017, 3(63):151 – 154 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Нове дослідження про лексику української мови ХVI–XVII ст.
Марина Навальна
Гриценко С.П. Динаміка лексикону української мови XVI–XVII ст. – К. : ТОВ «КММ», 2017. – 936 с.
// Українська мова, 2017, 3(63):155 – 158 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Наукова хроніка

Василь Німчук
Статут Товариства шанувальників і захисників говорів української мови
Мова статті: українська
// Українська мова, 2017, 3(63):159 – 165 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Юлія Романюк
Міжнародна наукова школа-семінар у Києві
Мова статті: українська
// Українська мова, 2017, 3(63):166 – 169 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Мовна мозаїка

Катерина Городенська
– Трапляється як: часто чи зрідка?
– Не перепровірять, а ще раз ретельно перевірять
– Підважувати авторитет – це підносити, вивищувати чи знижувати, підривати, його?
– Чи може українська пісня переживати свій ренесанс?
// Українська мова, 2017, 3(63):14, 24, 39, 63, 85, 112, 119, 150 • Мова статті: українська

Лариса Колібаба
Позаяк – це як?
// Українська мова, 2017, 3(63):100 • Мова статті: українська