• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017 » КОМП’ЮТЕРНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПРОЕКТИ ГУРТУ R2U: СТАН ТА ЗАСТОСУВАННЯ

КОМП’ЮТЕРНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПРОЕКТИ ГУРТУ R2U: СТАН ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017
УДК 811.161.2’33

СТАРКО Василь Феодосійович –
кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри прикладної лінгвістики, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто низку комп’ютерних лінгвістичних проектів, що їх гурт r2u розвиває для української мови: словникові вебсайти r2u.org.ua й e2u.org.ua, Великий електронний словник української мови (ВЕСУМ), що його покладено в основу повнотекстового пошуку в українській Вікіпедії, засіб перевіряння орфографії, граматики й стилю «Правописник LanguageTool» та Браунський український корпус (БрУК). Подано огляд цих проектів, проаналізовано їхні особливості, описано поточний стан та окреслено потреби користувачів, що їх вони покликані задовольнити. У статті наведено посилання на онлайнові ресурси, де можна безпосередньо скористатися напрацюваннями гурту r2u. Зроблено висновки щодо можливостей застосування результатів цих проектів та перспектив їхнього розвитку.

Ключові слова: комп’ютерна лінгвістика, автоматичне опрацювання природної мови, комп’ютерна лексикографія, корпусна лінгвістика, корпус, r2u, електронний словник, ВЕСУМ, Вікіпедія, Правописник, LanguageTool, Браунський корпус, БрУК.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П., Клименко Н.Ф. та ін. Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової лексики. Київ, 2013.
 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. URL: http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/
 3. Боярова Л.Г. Українська термінолексика в академічних російсько-українських словниках (20-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.Серія «Філологія». 2013. № 1048. Вип. 67. С. 136 – 140.
 4. Браунський український корпус. URL: https://github.com/brown-uk/corpus
 5. Великий електронний словник української мови (ВЕСУМ).URL: https://github.com/brown-uk/dict_uk
 6. Великий тлумачний словник сучасної української мови.Уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. Київ – Ірпінь, 2005.
 7. Вирган І.О., Пилинська М.М. Російсько-український словник сталих виразів. Харків, 2000.
 8. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови. Київ, 2004.
 9. Дарчук Н.П. Комп’ютерна лінгвістика (автоматичне опрацювання тексту): підручник. Київ, 2008.
 10. Карпіловська Є.А. Вступ до прикладної лінгвістики: комп’ютерна лінгвістика: Підручник. Донецьк, 2006.
 11. Карпіловська Є.А., Кочерга О.Д., Мейнарович Є.В. Українська наукова мова в академічному «Російсько-українському словникові» за редакцією А. Кримського та С. Єфремова. Вісник Національного університету «Львівська політехніка».Серія: Проблеми української термінології. 2008. № 620. С. 110 –
 12. Карпіловська Є. Проблеми комп’ютерного моделювання мовної динаміки. Лінгвістичні студії. Зб. наук. праць. Вип. Донецьк, 2008. С. 293– 297.
 13. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. Київ, 2008.
 14. Кобів Ю. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин. Київ, 2004.
 15. Коломієць Л.В., Паламарчук О.Л., Стрeльчук Г.П., Шевченко М.В. Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології. Київ, 2013.
 16. Корпус української мови. URL: http://www.mova.info/corpus.aspx.
 17. Кочерга О., Мейнарович Є. Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Ч. I: Англійсько-українська. Ч. II: Українсько-англійська. Вінниця, 2010.
 18. Критська В.І., Недозим Т.І., Орлова Л.В., Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна. Відп. ред. Н.Ф. Клименко. Київ, 2011.
 19. Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні (Зовнішня історія української мови). Київ, 2004. URL: http://movahistory.org.ua
 20. Лінгвістичний портал mova.info. URL: http://www.mova.info/
 21. Мандела Н. Довгий шлях до свободи. Автобіографія. Пер. з англ. В. Старка. Київ, 2015.
 22. Мейнарович Є., Кратко М. Англійсько-український словник з математики та кібернетики. Київ – Ірпінь, 2010.
 23. Нові й актуалізовані слова та значення: словникові матеріали (2002 – 2010). Кер. проекту і відп. ред. О.М. Тищенко. Київ, 2010.
 24. Опейда Й., Швайка О. Глосарій термінів з хімії. Донецьк, 2008.
 25. Перебийніс В.І., Сорокін В.М. Традиційна та комп’ютерна лексикографія. Київ, 2009.
 26. Поздрань Ю.В. «Російсько-український словник» за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2017. 430 с.
 27. Практичний російсько-український словник приказок. Упор. Г. Млодзинський. За ред. М. Йогансена. (Відтворення вид. 1929 р.). Київ, 2009.
 28. Проекти групи lang-uk. URL: http://lang.org.ua/uk/
 29. Російсько-український словник. Т. І: А – Ж. Ред. В.М. Ганцов, Г.К. Голоскевич, М.М. Грінченкова; гол. ред. акад. А.Ю. Кримський. Київ, 1924; Т. ІІ: З – Н. Вип. 1: З – К. Ред. В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, М. Калинович, А. Ніковський, В. Ярошенко; гол. ред. акад. А. Кримський. Київ, 1929; Т. ІІ: З – Н. Вип. 2: Л – намыкивать. Упоряд.-ред. М. Калинович і В. Ярошенко; гол. ред. акад. А. Кримський. Харків, 1932. С. 393 – 724; Т. ІІ: З – Н. Вип. 3: Намыл – нять. Упоряд.-ред. М. Калинович і В. Ярошенко; гол. ред. акад. А. Кримський. Харків, 1933. С. 725 – 1056; Т. ІІІ: О – П. Вип. 1: О – поле. Ред. В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський; гол. ред. акад. С. Єфремов. Київ, 1927; Т. ІІІ: О – П. Вип. 2: Поле – пячение. Ред. В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський; гол. ред. акад. С. Єфремов. Київ, 1928. С. 337 – 654.
 30. Російсько-український словник: у 4-х т. Т. 1: А – Ж. Ред. В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова. Гол. ред. акад. А. Кримський. Київ, 2016. 12, ХІV + 290 с. (Репринт з вид. 1924 р.)
 31. Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови. Улож. В. Підмогильний, Є. Плужник. (Відтвор. вид. 1927р.). Київ, 1993.
 32. Російсько-українські словники. URL: https://r2u.org.ua/main/dicts
 33. Руссу А.О. Префіксaльне дієслівне термінотворення в «Російсько-українському словнику» (1924 – 1933 рр.): дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2016. 219 с.
 34. Скалозуб О. Словник чужомовних слів, виразів і приповідок, що вживаються в українській мові. Коломия, 1933.
 35. Скопненко О. Принципи лексикографічного опрацювання сталих висловів (на матеріалі «Російсько-українського словника» за редакцією А. Кримського й С. Єфремова та білоруських словників 20 – 30-х рр. XX ст.). Лексикографічний бюлетень. 2008. Вип. 17. С. 31–
 36. Словники для зaвантаження.URL: http://r2u.org.ua/main/dicts_for_download
 37. «Словники України» on-line.Український мовно-інформаційний фонд НАНУ. URL: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
 38. Старко В. Корпусні дані в дослідженні українських колоративів. Українська мова. 2014. Вип. 1. С. 51 – 60.
 39. Старко В., Чейлитко Н. Параметризація корпусу як спосіб підвищити його репрезентативність та збалансованість. Українське мовознавство. Київ, 2013. Вип. 43. С. 87 – 94.
 40. Старко В. «Російсько-український словник» (1924 – 1933) та українське академічне словникарство. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2008. № 2. С. 219–
 41. Старко В. Формування Браунського корпусу української мови.Мовні і концептуальні картини світу. 2014. Вип. 48. С. 415 – 421.
 42. Тищенко О.М. Архівна картотека як лексико-ілюстративна база «Російсько-українського словника» за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова. І. Лексична картотека: історія створення та репресій. Українська мова. 2016. № 2 (58). С. 44 – 71.
 43. Тищенко О.М. Архівна картотека як лексико-ілюстративна база «Російсько-українського словника» за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова. II. Мікро- і макроструктура архівної картотеки. Українська мова. 2016. № 3 (59). С. 57 – 78.
 44. Тищенко О.М. Лексикографічний контекст четвертого томуРосійсько-українського словника за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова: умовне відтворення реєстру. Українська мова. 2015. № 4. С. 89 –
 45. Тищенко О. Нові й актуалізовані слова та значення (словникові матеріали) у контексті сучасних неословників. Українська мова. 2011. № 1. С. 55 – 68.
 46. Шерех Ю. Нарис сучасної української літературної мови. Мюнхен, 1951.
 47. Шимків А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики. Київ, 2004.
 48. Francis W.N.,Kučera H. Brown Corpus Manual. Providence, Rhode Island, 1979. URL: http://icame.uib.no/brown/bcm.html
 49. Starko Ukrainian Colour Concepts for Blue. Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures. 2013. No. 54. P. 150 – 163. URL: http://www.moderna.uu.se/digital Assets/ 591/ c_ 591534-l_1-k_14_starko.pdf.