• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017 » ТРАНСПОЗИТОРИ СИНТАКСИЧНОЇ СФЕРИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ТРАНСПОЗИТОРИ СИНТАКСИЧНОЇ СФЕРИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017
УДК 811.161.2’367.332.8

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна –
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: ukr.grammar@meta.ua

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті обґрунтовано спільність прийменників і зв’язок як морфем синтаксичної сфери на основі властивої їм транспозитивної функції, з’ясовано відмінності в реалізації ними цієї функції, схарактеризовано особливості зв’язку обох класів службових одиниць із синтетичними морфемами, словами та аналітичними синтаксичними морфемами, відзначено відмінність зв’язку прийменників та закінчень транспонованих іменників від координації форм дієслівних зв’язкових елементів і форм вербалізованих іменних частин мови в позиції основної частини складеного присудка, установлено специфіку вираження граматичних значень власне- і невласне-зв’язками, констатовано асиметрію між власне- і невласне-прийменниковими функціями, окреслено параметри використання нових функційних еквівалентів прийменників та контекстуальних зв’язок у процесах транспозиції — відповідно в адвербіалізації іменників та вербалізації іменників і прикметників.

Ключові слова: прийменники, зв’язки, транспозитор, власне-прийменникові функції, невласне-прийменникові функції, адвербіальна позиція, граматична функція, власне-зв’язки, невласне-зв’язки, синтаксичні дієслова.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Балабан Г.С. Динамічні процеси у прийменниковій системі української літературної мови кінця ХХ – початку ХХІ сторіч. Київ, 2016.
 2. Висоцький А.В. Синтаксична сфера прислівника в українській літературній мові. Київ, 2013.
 3. ВихованецьІ.Р. Прийменникова система української мови. Київ, 1980.
 4. ВихованецьІ.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Київ, 1988.
 5. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. Київ, 1992.
 6. Вихованець І.,Городенська К. Теоретична морфологія української мови. Київ, 2004.
 7. Городенська К. Власне- та невласне-прийменникові семантико-синтаксичніфункції. Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. Херсон, 2003. С. 3 – 9.
 8. Городенська К. Співвідношення власне-прийменникових і невласне-прийменникових ознак у слівно-морфемній концепції прийменника І.Р.Вихованця. Типологія та функції мовних одиниць: наук. журн. на пошану член-кореспондента НАН України І.Р. Вихованця. Луцьк, 2015. № 2 (4). С. 47 – 57.
 9. Загнітко А. Теоретична граматика української мови: Синтаксис. Донецьк,
 10. Косенко К. Дієслівні власне-, невласне- та контекстуальні зв’язки в українській мові. Наукові записки. Серія: Філологія. Вінниця, 2009. Вип. 11. С. 127 – 132.
 11. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. За заг. ред. І.К. Білодіда. Київ, 1972.