• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017 » ІЗ спостережень над динамікою східнополіського діалекту: фонетика

ІЗ спостережень над динамікою східнополіського діалекту: фонетика

Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017
УДК 811.161.2’282(477.41/.42)

МАРЄЄВ Дмитро Анатолійович –
кандидат філологічних наук, викладач Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
41400, м. Глухів, пров. Березовського, 8
E-mail: damar_dim@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: На основі аналізу матеріалів «Атласу української мови» (АУМ) та власних польових записів, здійснених у 2010 – 2016 рр. за тією самою програмою в тих самих населених пунктах через відносно тривалий проміжок часу, визначено стабільні мовні вияви та висвітлено тенденції розвитку фонетики східнополіського діалекту.

Ключові слова: східнополіський діалект; фонетика; тенденції розвитку; мовна динаміка.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • АУМ – Атлас української мови: в 3 т. Т. I. Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі. Київ, 1984; Т. II. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. Київ, 1988; Т. III. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. Київ, 2001.
 • ДАРЯ – Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Вып. I: Фонетика. Под ред. Р.И. Аванесова и С.В. Бромлей. Москва, 1986.
 • ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: в 7 т. Київ, 1982 – . Т. 1 – .
 • ЛАБНГ – Лексічны атлас беларускіх народных гаворак: у 5 т. Мінск, 1993 – 1998.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. Москва, 1984.
 2. Бевзенко С.П.Українська діалектологія. Київ, 1980.
 3. Глуховцева К.Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок. Луганськ, 2005.
 4. Гриценко П.Ю. Ареальне варіювання лексики. Київ. 1990.
 5. Дзендзелевский И.А. Некоторые вопросы интерпретации лингвистических карт. Вопросы языкознания. 1963. № 4. С. 94–
 6. Залесский А.Н. Специфика диспалатализации шипящих в юго-восточном наречии украинского языка. Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования.1982. Москва, 1985. С. 152 – 176.
 7. Залеський А.М. Вокалізм південно-західних говорів української мови. Київ, 197
 8. Залеський А.М. Як треба вимовляти шиплячі звуки? Рідне слово. Київ, 1974. С. 38 – 45.
 9. Калнынь Л.Э. Русские диалекты в современной языковой ситуации и их динамика. Вопросы языкознания. 1997. № 3. С. 115–
 10. Касаткин Л.Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. Москва, 1999.
 11. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. Редакция Ш. Балли и А. Сеше; Пер. с франц. А. Сухотина. Де Мауро Т. Биографические и критические заметки о Ф. де Соссюре; Примечания. Пер. с франц. С.В. Чистяковой. Под общ. ред. М.Э. Рут. Екатеринбург, 1999.
 12. Мартинова Г.І. Середньонаддніпрянський діалект. Фонологія і фонетика. Черкаси, 2003.
 13. Мойсієнко В. Історична діалектологія української мови. Північне (поліське) наріччя: підручник. Київ, 2016.
 14. Назарова Т.В. Аканье в украинских говорах. Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1975. Москва, 1977. С. 211 –
 15. Никончук М.В. Правобережнополіські говірки в лінгвогеографічному висвітленні. Житомир, 2012.
 16. Півторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови: (Історико-фонетичний нарис). Київ, 1988.
 17. Шарпило Б.А. До питання про історичну природу деяких гіперичних явищ у говорах південно-східного наріччя української мови. Шарпило Б.А. Вибрані праці. Упоряд.: І.Я. Глуховцева, В.В. Лєснова, І.О. Ніколаєнко; за заг. ред. проф. Глуховцевої К.Д. Луганськ, 2013.