• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018 » Аспекти лінгвокультурологічного дослідження діалектного мовлення

Аспекти лінгвокультурологічного дослідження діалектного мовлення

Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018
УДК 81ʼ28

ГЛУХОВЦЕВА Катерина Дмитрівна –
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та загального мовознавства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
пл. Гоголя, 1, Старобільськ, Луганська область, 92700
E-mail: hlukhovtseva@gmail.сом

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті визначено основні аспекти лінгвокультурологічного дослідження діалектного мовлення. Доведено, що носієм лінгвокультурологічної інформації є передусім лексичний склад говірок та діалектний текст. Систематизовано лінгвокультуреми слобожанського ареалу у порівнянні з іншими діалектними континуумами, виділено безеквівалентну лексику мовних спільнот окремих континуумів, описано просторові відмінності лексем з символічним значенням.

Ключові слова: лінгвокультурологія, лінгвокультурема, лексичний фон, безеквівалентна лексика, зооніми, зооонімія, апелятивні назви, пропріальна лексика.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • ВТССУМ – Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.). Уклад. В.Т. Бусел. Київ, 2005. 1728 с.
 • ГГ – Гуцульські говірки. Короткий словник. Львів, 1997. 232 с.
 • Обрії – Скиба О.В., Негодяєва С.А., Філоненко Н.М. Обрії сучасного фольклору Луганщини: хрестоматія для студ. спец. «Українська мова і література» вищ. навч. закл. Луганськ, 2011. 54 с.
 • Піпаш, Галас – Піпаш Ю.О., Галас Б.К. Матеріали до словника гуцульських говірок (Косівська Поляна і Росішки Рахівського району Закарпатської обл.). Ужгород, 2005. 266 с.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. Москва, 1980. 320 с.
 2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Москва, 2005. 1038 с.
 3. Глуховцева К.Д. Нові тенденції у функціонуванні діалектологічних термінів. Лінгвістика: зб. наук. праць. №2 (37), Старобільськ. 2017. С. 56 – 65.
 4. Гриценко П.Ю. Текст як простір вияву діалектних явищ. Збірник лінгвістичних праць: до 60-річчя проф. О. А. Колесникова. Ізмаїл, 2000. С. 9 – 15.
 5. Гриценко П.Е. Феномен диалектного явления: онтология и гносеологія. Исследования по славянской диалектологии. Судьба славянских диалектов и перспективы славянской диалектологии в ХХ веке. Сб. ст. Москва, 2015. С. 9 – 59.
 6. Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: у 4 т. Т. 2. Донецьк, 2012. 402 с.
 7. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства: підручник. Київ, 2006. – 424 с.
 8. Лаврів П. Історія Південно-Східної України. Київ, 1996. 204 с.
 9. Маслова В.А. Лингвокультурология: учебн. пособие для студентов выш. учебн. Заведений. Москва, 2001. 208 с.
 10. Мацько Л. Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту. Культура слова. Київ, 2011. № 75. С. 56 – 66.
 11. Негодяєва С.А. Флоронімічний модус у неказковому епосі міуської України. Слобожанська беседа-10. Актуальні питання лінгвоекології: Всеукр. наук.-практ. конф. 23 листопада 2017 р. Вип. 10. Старобільськ, 2017. С. 184 – 190.
 12. Сабадош І. Українська лексика в просторі і часі: зб. праць. Ужгород, 2015. 688 с.
 13. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна. Полтава, 2006. 716 с.
 14. Ткачук М.М. Ботанічна лексика говірок чорнобильської зони: реконструкція дедуктивного ареалу. Київ, 2016. 374 с.
 15. Українська мова: Енциклопедія. Київ, 2000. 752 с.