• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018

Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018

Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: словник-індекс: у 3 т. Ін-т укр. мови НАН України. Київ, 2017.

Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018

«Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: словник-індекс» засвідчує шляхи формування українського національного лексикону. Хронологічно він охоплює лексико-фразеологічний склад української мови за матеріалами основних лексикографічних джерел двох останніх століть, в якому об’єднано реєстр 18 словників. До нього входить близько 300 тисяч слів. «Український лексикон» у своїх правописних засадах і в поданні варіантів слів орієнтується в основному на чинний український правопис та останні нормативні словники літературної мови. «Український лексикон» необхідний тим, хто постійно працює зі словом: фахівцям-лексикологам і лексикографам, викладачам української мови в школі і виші, студентам, аспірантам, працівникам видавництв, перекладачам, журналістам та іншим зацікавленим особам. Реєстр лексичних одиниць «Українського лексикону» як інформаційна база може слугувати для виявлення не охоплених словниками-джерелами номінативних засобів української мови, бути надійною основою для формування реєстрів і в цілому корпусів нових українських словників і здійснення багатьох наукових досліджень. До друку рекомендувала вчена рада Інституту української мови НАН України (протокол № 10 від 19 жовтня2017 р.).

Редакційна колегія


Головний редактор – Павло ГРИЦЕНКО
Заступник головного редактора – Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Відповідальний секретар – Оксана ЯЦЕВСЬК

Петро БІЛОУСЕНКО
Ангеліна ГАНЖА
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Дослідження мовної ситуації як міждисциплінарна та міжвідомча проблема
Світлана Соколова
// Українська мова, 2018, 1(65):3 – 16 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Роль національних модулів у розвитку інформаційно-пошукової мови бази ISYBISLAW
Євгенія Карпіловська
// Українська мова, 2018, 1(65):17 – 29 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Граматична лексикографія: стан і перспективи
Катерина Городенська
// Українська мова, 2018, 1(65):30 – 37 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Історичний словотвір іменника на шляху від ілюстративного до пояснювального мовознавства
Петро Білоусенко
// Українська мова, 2018, 1(65):38 – 50 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Лінгвостилістика в контексті національної культури
Світлана Єрмоленко, Світлана Бибик, Ангеліна Ганжа
// Українська мова, 2018, 1(65):51 – 56 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Українське термінознавство ХХІ ст.: основні напрямки досліджень
Людмила Туровська
// Українська мова, 2018, 1(65):57 – 63 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Комунікативно-дискурсивні дослідження в сучасному українському мовознавстві: тенденції та перспективи
Наталя Кондратенко
// Українська мова, 2018, 1(65):64 – 73 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

«Справа ірландської мови» Френсіса Фегі й українська соціолінгвістика початку ХХ століття
Світлана Богдан
// Українська мова, 2018, 1(65):74 – 88 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Аспекти лінгвокультурологічного дослідження діалектного мовлення
Катерина Глуховцева
// Українська мова, 2018, 1(65):89 – 99 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Термінологічна варіативність на сучасному етапі: теоретичні і прикладні виміри
Леся Малевич
// Українська мова, 2018, 1(65):100 – 111 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Додатковий том «Словника української мови» в 11 томах: досвід і проблеми укладання
Лариса Мовчун
// Українська мова, 2018, 1(65):112 – 123 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Автоматизація визначення словозмінних парадигм нових іменників

Валентина Критська
// Українська мова, 2018, 1(65):124 – 134 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

Наука про живе в дзеркалі термінології
Пилип Селігей
Рец. на кн.: Клименко Н.Ф. Українська біологічна термінологія кінця XX – початку XXI ст. Київ, 2017. 212 с.
// Українська мова, 2018, 1(65):135 – 139 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Новий погляд на розвій перифрастичного фонду українців
Тетяна Космеда
Рец. на моногр.: Степаненко М. Політичне сьогодення української мови: актуальний перифрастикон. Харків, 2017. 616 с.
// Українська мова, 2018, 1(65):140 – 144 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Незабутні імена

Пам’яті відомого мовознавця Лідії Коць-Григорчук (24.11.1926 – 14.01.2018)
Оксана Костів
// Українська мова, 2018, 1(65):145 – 148 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Наукова хроніка

Українсько-Норвезькі семінари «Олаф Брох і Україна» (31 жовтня –
2 листопада 2017 року, Київ – Львів)
Галина Сікора, Ірина Романина
// Українська мова, 2018, 1(65):149 – 154 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

«Людина і право» як проблема лінгвістики й лінгводидактики в юридичному виші
Мамич Мирослава
// Українська мова, 2018, 1(65):155 – 160 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Ювілеї

Наукові читання з нагоди 80-річчя професора О.Г. Муромцевої
Ольга Черемська, Валентина Жовтобрюх
// Українська мова, 2018, 1(65):161 – 164 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF