• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018 » Визначення словозміни нових іменників у системах автоматичного опрацювання українських текстів

Визначення словозміни нових іменників у системах автоматичного опрацювання українських текстів

Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018
УДК 811.161.2:81’322

КРИТСЬКА Валентина Іванівна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е- mail: v.i.krytska@i.ua

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті запропоновано алгоритм визначення словозмінних парадигм нових іменників для систем автоматичного опрацювання українських текстів. Базовим ресурсом для процедури обрано «Граматичний словник української літературної мови. Словозміна» (К., 2011). Для оптимізації пошуку відповідної моделі словозміни в цьому словнику використано спільні формальні ознаки буквеної і морфемної структури нових слів і реєстрових одиниць словника. Алгоритм передбачає визначення словозмінних парадигм нових іменників в інтерактивному режимі: комп’ютер пропонує спектр можливих парадигм, з яких фахівець обирає оптимальну.

Ключові слова: словозміна, словозмінна парадигма, інновація, система автоматичного опрацювання тексту, модель, алгоритм.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • ВШ – Віняр Г.М., Шпачук Л.Р. Словник новотворів української мови кінця ХХ століття. Вип. 2. Кривий Ріг, 2002. 180 с.
 • МІНФ – Лінгвістичний портал MOVA.info. ULR: http://www.mova.info

ЛІТЕРАТУРА

 1. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. Изд. 2, испр. Москва, 1972. 616 с.
 2. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. Москва, 1973. 304 с.
 3. Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П., Клименко Н.Ф., Критська В.І., Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової лексики. Київ, 2013. 416 с.
 4. Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П., Клименко Н.Ф., Критська В.І., Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Вплив суспільних змін на розвиток української мови: Монографія. Київ, 2017. 444 с.
 5. Ковалик І.І. Вчення про словотвір (словотворчі частини слова). Львів, 1958. 78 с.
 6. Критська В.І., Недозим Т.І., Орлова Л.В., Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна. Київ, 2011. 758 с.
 7. .Морфологический анализ научного текста на ЭВМ. Київ, 1989. 262 с.
 8. Никитина Ф.А. Влияние аналогии на словообразование. Киев, 1973. 198 с.
 9. Сосюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. Київ, 1998. 324 с.
 10. Улуханов И.С. Грамматический род и словообразование. Вопр. языкознания. № 5. С. 107 – 121.
 11. Хобзей Н., Сімович К., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон львівський: поважно і на жарт. Львів, 2015 (Серія «Діалектологічна скриня»). Вид. 3. 896 с.