• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018 » «Справа ірландської мови» Френсіса Фегі й українська соціолінгвістика початку ХХ століття

«Справа ірландської мови» Френсіса Фегі й українська соціолінгвістика початку ХХ століття

Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018
УДК 811.161.2’27(091)+811.15’272

БОГДАН Світлана Калениківна –
кандидат філологічних наук, професор, завудувач кафедри історії та культури української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
просп. Волі, 13, м. Луцьк, 43025
E-mail: bohdan-s@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто погляди мовознавців про час зародження української соціолінгвістики; висловлено міркування про ймовірні передумови її формування й джерельну основу, однією з яких можна вважати переклад праці Френсіса Фегі «Справа ірландської мови» Лесею Українкою; проаналізовано найпосутніші чинники, що спонукали його появі, зокрема екстралінгвальні; докладно схарактеризовано змістові домінанти праці Френсіса Фегі та їхню проекцію на мовну ситуацію та мовні проблеми в сучасній Україні; звернено увагу на особливості мови перекладу.

Ключові слова: соціолінгвістика, переклад, ірландська мова, рідна мова, українська мова.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гірич Ігор. Володимир Антонович за модель для України брав Ірландію. URL: https://gazeta.ua/articles/history-journal/_volodimir-antonovich-za-model-dlya-ukrayini-brav-irlandiyu/ 539112 (дата звернення: 14.11.2017).
 2. Дорошенко С.І. Загальне мовознавство: навч. посібн. Київ, 2006. 288 с.
 3. Косач-Кривинюк О.П. Леся Українка. Хронологія життя і творчості; репринт. вид. Луцьк, 2006. 928 с.
 4. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник. Вид. 2-ге, виправлене і доповнене. Київ, 2006. 464 с.
 5. Масенко Лариса. Нариси з соціолінгвістики. Київ, 2010. 244 с.
 6. Масенко Л.Т. Мова і політика. Київ, 1999. 100 с.
 7. Масенко Л. Наближаємось до ірландської моделі? Мовні законопроекти в світлі комсомольської правди. Віче. 2005. № 5. С. 65 – 68.
 8. Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. Харків – Київ, 1930. С. 381 – 383. URL: http://movahistory.org.ua/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82 (дата звернення: 10.11.2017).
 9. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. Київ, 1988. 327 с.
 10. Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970 – 1980. Т. 1 – 11.
 11. Українка Леся. Зібрання творів: в 12 т. Київ, 1975 – 1979. Т. Х. 542 с.; Т. ХІ. 478 с.; Т. ХІІ. 694 с.
 12. Українка Леся. Листи: 1876 – 1897. Упоряд. Прокіп (Савчук) В.А. Київ, 2016. 512 с.
 13. Українка Леся. Листи: 1898 – 1902. Упоряд. Прокіп (Савчук) В.А. Київ, 2017. 544 с.
 14. Українська мова: енциклопедія. Київ, 2000. 752 с.
 15. Френсіс Фегі. Справа ірландської мови. URL: http://www.l-ukrainka.name/uk/Transl/IrishLang.html (дата звернення: 10.10.2017).