• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018 » Граматична лексикографія: стан і перспективи

Граматична лексикографія: стан і перспективи

Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018
УДК 811.161.2: 81’374

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна –
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: ukr.grammar@meta.ua

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті схарактеризовано граматичну лексикографію як окрему галузь українського мовознавства, відзначено її пошуковий, індивідуально-авторський характер, що засвідчують насамперед укладені на різних теоретичних засадах граматичні словники. Наголошено на концептуальних особливостях та принципах побудови академічних граматичних словників і словників-довідників службових класів одиниць, на відмінностях уперше використаного формалізованого опису словозмінних ознак слів у граматичному словникові. Обґрунтовано новаторський характер нещодавно створеного словника дієслівного керування, акцентовано увагу на критеріях вибору залежних від дієслова граматичних форм іменників та їхніх закінчень. Позитивно оцінено перший і досить важливий для сучасної мовної практики граматичний словник міжчастиномовних омонімів, у якому зібрано і вичерпно схарактеризовано омопари та омокомплекси української літературної мови. Констатовано тенденцію до укладання довідково-навчальних словничків на матеріалі повнозначних класів слів, присвячених найскладнішим питанням їх граматичного вживання або відмінювання.

Ключові слова: граматична лексикографія, академічні граматичні словники, граматичні словники-довідники, службові класи одиниць, повнозначні частини мови, словозміна, дієвідмінювання, граматична форма, закінчення.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Балабан Г.С. Динамічні процеси в прийменниковій системі сучасної української літературної мови: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2007. 283 с.
 2. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Київ, 1988. 236 с.
 3. Вихованець І. Концепція «Граматичного словника української мови (прийменники)». Українська мова. № 3. С. 30 – 36.
 4. Глібчук Н., Дубосевич У. Словник міжчастиномовних омонімів сучасної української мови. Львів, 2016. 640 с.
 5. Городенська К. Граматичний словник української мови. Сполучники. Херсон, 2007. 340 с.
 6. Критська В.І., Недозим Т.І., Орлова Л.В., Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна. Київ, 2011. 760 с.
 7. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь служебных частей речи русского языка. Москва, 2004. 816 с.
 8. Колібаба Л., Фурса В. Словник дієслівного керування. Київ, 2016. 656 с.
 9. Левакіна Т.В. Семантична диференціація та функціонування прийменників соціативності в українській мові: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. 2011. 252 с.
 10. Лозова Н.Є. Іменник: граматичний довідник. Київ, 2016. 284 с.
 11. Загнітко А.П., Данилюк І.Г., Ситар Г.В., Щукіна І.А. Словник українських прийменників. Сучасна українська літературна мова. Донецьк, 2007. 416 с.