• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018 » Дослідження мовної ситуації як міждисциплінарна та міжвідомча проблема

Дослідження мовної ситуації як міждисциплінарна та міжвідомча проблема

Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018
УДК 81’272

СОКОЛОВА Світлана Олегівна –
доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е- mail: a-senchuk@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто основні параметри дослідження мовної ситуації у багатонаціональній країні, зокрема кількісні, якісні та оцінні (аксіологічні) та запропоновано схему комплексного опису мовної ситуації в сучасній Україні з урахуванням даних соціології та лінгвістики. Необхідним складником цього опису має бути використання найсвіжіших даних перепису населення, до підготовки якого слід залучити і мовознавців. Дані перепису дають уяву про національний і мовний склад населення у країні загалом, в окремих її регіонах та населених пунктах, а порівняння з проведеними раніше переписами – ще й про динаміку мовної ситуації та причини сучасного стану. Опис кількісних параметрів мовної ситуації в Україні має бути дуже детальним, зокрема актуальною є деталізація кількісних параметрів аналізу комунікативної потужності кожної з мов у сфері навчання (охоплення різних рівнів і профілів), професійної діяльності і науки, інформації тощо. Аналіз статистичних даних, пов’язаних з функціональним навантаженням мов і отриманих з різних джерел, має бути перевірений шляхом безпосереднього спостереження за реальним використанням цих мов – у викладанні, професійній мовній діяльності, книговидавництві, засобах масової комунікації та ін. Матеріали спеціальних соціологічних опитувань на зразок представленого у статті дають змогу проаналізувати аксіологічні параметри мовної ситуації в кількісному вимірі та оцінити їхню кореляцію з соціальними характеристиками інформантів, а проведення кількох опитувань за подібною методикою – простежити їхню динаміку. Узагальнення отриманих даних не лише уможливить об’єктивний опис мовної ситуації, але й сприятиме випрацюванню конкретних рекомендацій щодо реалізації державної мовної політики.

Ключові слова: мовна ситуація, кількісні параметри, аксіологічні параметри, перепис населення, комунікативна сфера, функціональне навантаження мов.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Всесоюзная перепись населения 1926 года. Москва, 1928 – 29. Том 10 – 16. Таблица VI. Население по полу, народности. URL: http://demoscope. ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=1873
 2. Всесоюзная перепись населения 1939 года. Таблица 15д. Национальный состав населения. РГАЭ. Ф.1562 Оп. 336 Д.970. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rer_nac_39_gs.php?reg=7&gor=1&Submit=OK.
 3. Всеукраїнський перепис населення 2001 р. URL: http://2001.ukrcensus. ua/results
 4. Енциклопедія Українська мова. Київ, 2007. 853 с.
 5. Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Украинская ССР. Москва, 1963. Табл. 53 – 54.
 6. Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Том IV. Национальный состав населения СССР, союзных и автономных республик, краев, областей и национальных округов. Москва, 1973. С. 152 –
 7. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. Київ, 2008. 363 с.
 8. Пачев Ангел. Малка енциклопедия по социолингвистика. Плевен, 1993.
 9. Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Таблица XIII. Распределение населения по родному языку. Т.Т. 1 – С.-Петербург, 1903 – 1905. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_ 97_uezd.php?reg=533.
 10. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава, 2006. 716 с.
 11. Ткаченко О.Б. Українська мова: сьогодення й історична перспектива. Київ, 2014. 512 с.
 12. Швейцер А.Д. Вопросы социологии языка в современной американской лингвистике. Ленинград, 1971. 103 с.
 13. Швейцер А.Д., Никольский Л.Б. Введение в социолингвистику. Москва, 1978. 216 с.
 14. Язык и общество. Энциклопедия. Москва, 2016. 872 с.