• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018 » Джерела формування сучасної наукової ботанічної номенклатури української мови

Джерела формування сучасної наукової ботанічної номенклатури української мови

Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018
УДК 811.161’276.6:62

САБАДОШ Іван Васильович –
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Ужгородського національного університету
вул. Університетська, 14, м. Ужгород, 88000
E-mail: 44sabados@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті докладно схарактеризовано джерела формування назв родів, видів, родин та інших ботанічних таксономічних одиниць. Основними є родові назви, від яких утворюються назви всіх інших таксонів. Описано такі джерела виникнення назв родів рослин, як загальнонародні, народнорозмовні, зокрема діалектні назви рослин української мови, словотворення, переосмислення слів, запозичення готових ботанічних номенів з інших мов, термінологізація словосполучень. Розглянуто способи та засоби творення назв видів, родин, порядків, класів і відділів вищих рослин і грибів.

Ключові слова: ботанічна номенклатура, номен, термін, джерела ботанічної номенклатури, історія української  термінології.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • ЕСУМ – Зерова М. Я., Єлін Ю. Я., Коз’яков С. М. Етимологічний словник української мови: в 7 т. Гриби: їстівні, умовно їстівні, неїстівні, отруйні. 3-є вид., доп. і перероб. Київ, 1979.
 • Кобів – Кобів Ю. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин. Київ, 2004.
 • ОВРУ – Доброчаева Д.Н. и др. Определитель высших растений Украины. Київ, 1987.
 • СІС – Словник іншомовних слів. 2-е вид., випр. і доп. Київ, 1985.
 • СУМ – Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970 – 1980.
 • Фасмер – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Пер. с нем. и доп. О.Н.Трубачева. 2-е изд., стереотип. Москва, 1986 – 1987.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Білоконь І.П., Липа О.Л. Словник-довідник з ботаніки. Київ, 1965.
 2. Волян В. Начальноє основаніє рослиннословія про нижшіи ґімназіа і нижшіи реальніи школы в ц.к. Австрійской державі. Відень, 1854. 271 с.
 3. Визначник рослин України. Київ; Харків, 1950.
 4. Визначник рослин Українських Карпат. Київ, 1977.
 5. Липа О.Л., Добровольський І.А. Ботаніка: Систематика нижчих і вищих рослин. Київ, 1975.
 6. Мельник М. Українська номенклятура висших ростин. Львiв, 1922.
 7. Словник ботанiчної номенклатури (Проєкт). Київ, 1928. 313 с.