• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019 » Актуальні проблеми сучасної української соціолінгвістики

Актуальні проблеми сучасної української соціолінгвістики

Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019
УДК 811.2`27

СОКОЛОВА Світлана Олегівна –
доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е- mail: a-senchuk@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті стисло викладено основні етапи розвитку української соціолінгвістики та накреслено її завдання на сучасному етапі. Серед першочергових завдань, які стоять перед фахівцями Інституту, названо: дослідження мовної ситуації в країні та особливостей мовних практик за регіонами, стану функціонування української мови в суспільстві за проблемними напрямками, вивчення структурно-семантичних особливостей та варіантності української мови в умовах бі- та полілінгвізму із застосуванням соціолінгвістичних методів, впорядкування термінологічного апарату соціолінгвістики на українському мовному ґрунті, створення бази даних зразків усного мовлення, поширення знань про українську мову та соціолінгвістичні процеси, пов’язані з нею, в українському суспільстві й за кордоном.

Ключові слова: соціолінгвістика, макро- та мікросоціолінгвістика, мовна ситуація, мовна політика, соціологічні методи, усне мовлення, термінологія соціолінгвістики, поширення соціолінгвістичних знань.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Брайт У. Введение: параметры социолингвистики. Новое в лингвистике. Вып. VII. Москва, 1975. С. 34 –
 2. Брицин В.М. Соціолінгвістика. Українська мова. Енцикопедія. Вид. 3-тє, зі змінами і доп. Київ, 2007.
 3. Залізняк Г.М., Масенко Л.Т. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. Київ, 2001.
 4. Масенко Л.Т. Мова радянського тоталітаризму. Київ, 2017.
 5. Масенко Л.Т. Нариси з соціолінгвістики. Київ, 2010.
 6. Мацюк Г.П. Етапи розвитку української соціолінгвістичної традиції. Соціолінгвістичні студії. За заг. ред. Л.О. Ставицької. Київ, 2010. С. 17 – 22.
 7. Мацюк Г.П. Сучасна соціолінгвістика: тенденції в розвитку теорії і завдання. Мова і суспільство. Вип. 1. Львів, 2010. С. 5 – 20.
 8. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. За ред. Ю. Бестерс-Дільгер. Київ, 2008.
 9. Потебня О. Мова. Національність. Денаціоналізація: Статті і фрагменти. Упор. і вступна стаття Ю.Шевельова. Нью-Йорк, 1992.
 10. Проблемы сопоставительной стилистики восточнославянских языков. В.И. Кононенко (отв. ред.). Киев, 1981.
 11. Соколова С.О., Данилевська О.М., Руда О.Г. Територіальні та соціокультурні аспекти функціонування сучасних слов’янських мов як державних. Слов’янські обрії. Вип. 9. Доповіді українських учасників XVI Міжнародного з’їзду славістів (м. Белград, Сербія, 20 – 27 серпня 2018р.). Київ, 2018. С. 145 –
 12. Соколова С.О., Масенко Л.Т., Труб В.М., Данилевська О.М., Руда О.Г. Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі. Cлов’янські обрії. Вип. 6. Ч. 1: Мовознавство. Доповіді XV Міжнародному з’їзду славістів (м. Мінськ, Білорусь, 20 – 27 серпня 2013). Київ, 2013. С. 173 – 196.
 13. Соколова С.О., Залізняк Г.М. Особливості сучасної мовної ситуації України у дзеркалі соціології та соціолінгвістики. Українська мова. 2018. № 2. С. 3 – 19.
 14. Ставицька Л.О. Гендер: Мова. Свідомість. Комунікація. Київ,
 15. Ставицька Л.О. Соціолінгвістичні дослідження в Інституті української мови. Соціолінгвістичні студії. Київ, 2010. С. 10 – 17.
 16. Ткаченко О.Б. Українська мова: сьогодення й історична перспектива. Київ, 2014.
 17. Шевельов Ю. Олександер Потебня і українське питання Потебня О. Мова. Національність. Денаціоналізація: Статті і фрагменти. Нью-Йорк, 1992. С. 7 – 48.