• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019 » Денотат «Революція Гідності» в перифрастичному представленні: формально-граматичний і Cемантичний аспекти

Денотат «Революція Гідності» в перифрастичному представленні: формально-граматичний і Cемантичний аспекти

Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019
УДК 811.161.2’37:323(477)“2014”

СТЕПАНЕНКО Микола Іванович –
доктор філологічних наук, професор, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
вул. Остроградського, м. Полтава, 236003
E-mail: myk_ivan@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті запропоновано формально-граматичну типологію й семантичну структуру вторинних номінувань, які різновекторно характеризують події листопада 2013 – лютого 2014 рр., що ввійшли в українську історію під назвою Революція Гідності. З’ясовано когнітивний механізм формування перифрастичних зворотів, установлено критерії ідентифікування описових назв (номінативно-прагматична інтенція суб’єкта назвотворення, хронологія події в контексті суспільних трансформацій в Україні (початки ХХ і ХХІ століття), наслідки, мета, статус, моральне значення, перспектива події), визначено експлікатори диференційованої семантики, закріпленої за тим або тим перифрастичним виразом (граматично панівні компоненти, якщо вони мають інформативну достатність, або валентні партнери, якщо ці компоненти інформативно недостатні).

Ключові слова: перифраз, Революція Гідності, вторинне номінування, критерії назвотворення, семантичний маркер.

Умовні скорочення

МЦ – Филипович Н.О., Горкуша О.В. Майдан і церква: хроніка подій та експертна оцінка. Українська асоціація релігієзнавців. Київ, 2015.

ППП – Степаненко М.І. Публіцистично-політичні перифрази в українській мові: 2017 рік: монографія. Полтава, 2018.

ПСУМ – Степаненко М.І. Політичне сьогодення української мови: актуальний перифрастикон: монографія. Харків, 2017.

Р – Революція: Майдан 2013 – 2014 в фотографіях: спецпроект. Інформаційне агентство ЛІГАБізнесІнформ. 20 лют. 2016. URL: http://project.liga.net/projects/revolution/ (дата звернення: 26.11.2018).

РГ – Революція Гідності. Вікіпедія: вільна енциклопедія. 28 листоп. 2018. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Революція-гідності (дата звернення: 28.11.2018).

Соц – Соцмережі про Європейський Майдан. Телеканал новин «24». 22 листоп. 2013. URL: https://24tv.ua/sotsmerezhi_pro_yevropeyskiy_maydan_

foto_fakti_komentari_n385367 (дата звернення: 12.10.2017).

ЦС – Цушко С. Між двох майданів. Слово Просвіти: всеукраїнський культурологічний тижневик. 28 листоп. 4 груд. 2013.

ЮО – Южакова О. Семантичні моделі номінацій з опорним компонентом революція. Проблеми української термінології. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 817. С. 87 – 96. 2015. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2015_817_16 (дата звернення: 18.10.2018).

Література

 1. Бекешкіна І., Верстюк В., Єрмоленко А., Жаботинська С., Кебуладзе В., Попович М., Пролеєв С., Сігов О., Скуратівський В., Трач Н., Филипович Л., Ясна І. Дискурс Революції Гідності: зміст, структура, методологія дослідження. Круглий стіл «Філософської думки» Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. 2016. № 4. С. 6 – 56.
 2. Бусел В.Г. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доп.). Київ – Ірпінь, 2005.
 3. Євсеєва Г.П. Перифрази в мові сучасних газет (на матеріалі українських газет 80 – 90-х років ХХ століття): дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова». Дніпропетровськ, 2002.
 4. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: (стилістика та культура мови). Київ, 1999.
 5. Куйбіда В. Українська Революція: сто років протистояння московській деспотії. Літературна Україна: газета письменників України. 2017. 3 квіт. С. 8.
 6. Макарець Ю.С. Перифразові номінації в українському публіцистичному дискурсі: монографія. Київ, 2012.
 7. Мойсієнко А.К. Перифрази в Шевченковому тексті. Дивослово. 1997. № 3. С. 23 – 26.
 8. Навальна М. Перифрази в мові сучасної української періодики. Психолінгвістика. 2009. Вип. 3. С. 138 – 144.
 9. Революція Гідності. Вікіпедія: вільна енциклопедія. 28 листоп. 2018. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Революція-гідності (дата звернення: 28.11.2018).
 10. Google викрили у проросійських настроях. Tehnot.com. 2015. URL: https://tehnot.com/ua/google-ulichili-v-prorossijskih-nastroeniyah/(дата звернення: 26.11.2018).
 11. Google-перекладач зганьбився: не може перекласти на російську «Революцію гідності». Телеканал новин «24». 26 серп. 2015. URL: https://24tv.ua/googleperekladach_zganbivsya_ne_mozhe_pereklasti_na_rosiysku_revolyutsiyu_gidnosti_n605363 (дата звернення: 26.11.2018).