• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019 » Джерела фразеології ідіостилю Миколи Лукаша крізь призму його картотеки

Джерела фразеології ідіостилю Миколи Лукаша крізь призму його картотеки

Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019
УДК 81’37’811.161.2

ЦИМБАЛЮК-СКОПНЕНКО Тетяна Василівна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: slovsprava@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто історію формування лексичної, фразеологічної та паремійної Картотеки видатного українського перекладача, класика вітчизняної школи художнього перекладу Миколи Лукаша, а також порушено проблему ролі й місця Лукашевого фразеологічного  фонду в загальнонаціональному мовному надбанні. У Картотеці М. Лукаша наявні одиниці, що тривалий час були високочастотними в українському узусі й художній літературі, але із середини ХХ ст. стали мало вживаними. Існують вагомі підстави для залучення цих зворотів до загальномовних та аспектних словників.

Ключові слова: Микола Лукаш, лексична Картотека, фразеологічна одиниця, паремія, лексикон, синонімічний ряд.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гриценко П. Мова Тараса Шевченка в дослідженнях Петра Тимошенка. П. Д. Тимошенко. Студії над мовою Тараса Шевченка. Київ, 2013. С. 5 – 18.
 2. Коломієць М., Регушевський Є. Словник фразеологічних синонімів. Київ,
 3. Мокиенко В. К читателю. Словарь фразеологических синонимов русского языка. Ростов-на-Дону, 1997.
 4. Новикова М. Миф и антимиф: Микола Лукаш. Наш Лукаш: у 2 кн. Київ, 2011. Кн. 2. С. 136 – 143.
 5. Савчин В. Микола Лукаш – подвижник українського художнього перекладу. Львів, 2014.
 6. СиниченкоО. Поняттьовик. Скарбниця української мови. Київ, № 7 – 8. С.147 – 154.
 7. СиниченкоО. Поняттьовик. Скарбниця української мови. Київ, 1997. № 9 – 10. С. 160 – 165.
 8. СиниченкоО. Поняттьовик. Скарбниця української мови. Київ, 1997. № 11 – 12. С. 160 – 165.
 9. СиниченкоО. Поняттьовик. Скарбниця української мови. Київ, 1998. № 1 – 2. С. 154 – 159.
 10. Синиченко О. Поняттьовик. Скарбниця української мови. Київ, 1998. № 3 – 4. С. 169 – 173.
 11. Синиченко О. Поняттьовик. Скарбниця української мови. Київ, 1998. № 5 – 6. С. 157 – 162.
 12. Синиченко О. Поняттьовик. Скарбниця української мови. Київ. 1998. № 7 – 8. С. 159 – 164.
 13. Синиченко О. Поняттьовик. Скарбниця української мови. Київ, 1998. № 9 – 10. С. 157 – 162.
 14. Синиченко О. Поняттьовик. Скарбниця української мови. Київ, 1998. № 11 – 12. С. 158 – 164.
 15. Синиченко О. Поняттьовик. Скарбниця української мови. Київ, 1999. № 5 – 6. С. 163 – 169.
 16. Синиченко О. Матеріали до поняттьовика. Скарбниця української мови. Київ, 2000. № 1 – 2. С. 162 – 168.
 17. Синиченко О. Матеріали до поняттьовика. Скарбниця української мови. Київ, 2001. № 5 – 6. С. 172 – 179.
 18. Синиченко О. Уроки української лексики. Урок української. Київ, 2002. № 3. С. 12 – 13.
 19. Синиченко О. Уроки української лексики. Урок української. Київ, 2002. № 4. С. 20 – 22.
 20. Синиченко О. Уроки української лексики. Урок української. Київ, 2002. № 5 – 6. С. 16 – 19.
 21. Скрипник Л. Фразеологія української мови. Київ, 1979.
 22. Скопненко О., Цимбалюк Т. Фразеологічні синоніми в мові художніх перекладів Миколи Лукаша. Лексикографічний бюлетень. 2004. Вип. 10. С. 63 – 71.
 23. Тараненко О. Синоніми української мови. Словник синонімів української мови: у 2 т. Київ, 2000. Т. 2. С. 945 – 954.
 24. Телия В. Русская фразеология. Москва, 1996.
 25. Череватенко Л. «Сподіваюсь, ніхто не скаже, що я не знаю української мови». Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-довідник. Київ, С. 711 – 734.
 26. Шевельов Ю. Так нас навчали правильних проізношеній: триптих про мову. Ю. Шевельов. Вибрані праці. Київ. 2008. Кн. 1. С. 280 – 333.