• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019 » Хахлацька мова на Підляшші

Хахлацька мова на Підляшші

Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019
УДК 811.161.2’282.2’342(438)

АРКУШИН Григорій Львович –
доктор філологічних наук, професор кафедри історії та культури української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
вул. Винниченка 30-А, м. Луцьк, 43021
E-mail: hryhor@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано, як корінні жителі Підляшшя визначають своє мовлення та встановлюють, до якої мови належать їхні говірки. Найбільш поширене визначення – хахлацька мова – вживають без негативних конотацій як синонім до українська мова. Аналіз сучасного мовлення діалектоносіїв, зокрема континуантів *ĕ, а також *о в новозакритих складах, свідчить, що рефлекси – це найтипові фонетичні риси української мови у підляських говірках.

Ключові слова: Підляшшя, підляські говірки, особливості вокалізму та консонантизму, хахлацька «тверда» та «м’яка» мови.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Аркушин Г. Голоси з Підляшшя (Тексти). Луцьк, 2007.
 2. Аркушин Г. Межа західнополіського діалекту. Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах. Волинь філологічна: текст і контекст. Вип. 4. Луцьк, 2007. С. 9 – 31.
 3. Вербовий М. Підляський сподвижник. Кліщелі, Підляшшя, Україна – Kleszczele, Podlasie, Ukraina. Ювілейний збірник на пошану доктора Миколи Рощенка у 75-річчя від дня народження. Кліщелі, 2017. С. 381 – 383.
 4. Ігнатюк І. Українські говірки Південного Підляшшя (опис, тексти і словничок). Люблин, 2013.
 5. Лесів М. Українські говірки у Польщі. Варшава, 1997.
 6. Скопненко О.I. Генеза берестейсько-пинських говірок: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01, 10.02.03. К., 1997.
 7. Gwary północnego Podlasia. Bielsk Podlaski – Puchły. 109 s.
 8. Sajewicz M. Zagadnienie przynależności etniczno-językowej prawosławnych mieszkańców powiatu hajnowskiego na Białostocczyźnie. Gwary północnego Podlasia. Bielsk Podlaski – Puchły, 2008. S. 23 – 39.
 9. Sajewicz M. Zróżnicowanie etniczno-językowe wiejskiej społecznośći prawosławnej Białostocczyzny w świetle badań naukowych oraz w oczach mieszkańców tego regionu. Język ukraiński: współczesność – historia. Українська мова: сучасність – історія. Lublin, 2003. S. 39 – 61.