• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019 » З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СТИЛІСТИКИ: ВІД СТИЛІСТИКИ МОВНИХ ЗАСОБІВ ДО ІНТЕГРАТИВНОЇ СТИЛІСТИКИ*

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СТИЛІСТИКИ: ВІД СТИЛІСТИКИ МОВНИХ ЗАСОБІВ ДО ІНТЕГРАТИВНОЇ СТИЛІСТИКИ*

Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019
УДК 81’38

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна –
член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: kultura-slova@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано історію становлення і розвитку напрямку академічної лінгвостилістики в Україні, його здобутки й перспективи. У ретроспективі засвідчено зародження мовознавчої стилістики в курсі теорії словесності (О.О. Потебня) і загального мовознавства (Л.А. Булаховський). Проаналізовано роль мовознавців Харкова, Києва у становленні теоретичних і практичних засад академічного вивчення функціональних різновидів мови у зв’язку зі змінами стратегій мовомислення людини в різних ситуаціях спілкування. Особливу увагу приділено міждисциплінарному характеру лінгвостилістичних знань та тим соціальними викликам, які стоять перед сучасною академічною наукою на шляху пошуку ефективного впливу на гуманітарну культуру українського суспільства.

Ключові слова: лінгвостилістика, рівнева стилістика, інтегративна стилістика, загальне мовознавство, теорія словесності, стиль, мовомислення.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. Київ, 1996.
 2. Білодід І.К.Вибрані праці. Київ, 1986.
 3. Булаховський Л.А. Вибрані праці в п’яти томах. Київ, 1975. Т. 1: Загальне мовознавство.
 4. Булаховський Л.А. Виникнення і розвиток літературних мов. Вибрані праці: в 5-ти т. Київ, Т. 1. С. 321 – 466.
 5. Гальперин И.Р. Проблемы лингвостилистики. Новое в зарубежной стилистике. Выпуск ІХ. Лингвостилистика. Москва, 1980. С. 5 –
 6. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності:стилістика та культура мови. Київ, 1999.
 7. Єрмоленко С.Я. «Енеїда» І. П. Котляревського і нормативна основа сучасної літературної мови. Культура слова. 2000. Вип. 53 – 54. С. 15 – 31.
 8. Житецький П.Г.Вибрані праці. Філологія. Київ, 1987.
 9. Калашник В.С. Мова поезії і картина світу. Лінгвістичні дослідження. 2003. С. 30 – 35.
 10. Кравець Л.В. Стилістика тексту. Харків, 2015.
 11. Маленко О. Науковий дискурс О.О. Потебні: слово і творчість. Культура слова. 2015. Вип. 83. С. 16 –
 12. Мацько Л.І., Цівун Н.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Практикум. Тернопіль, 2015.
 13. Мовознавствона Україні за п’ятдесят років. Відп. ред. Й.А. Багмут. Київ, 1967.
 14. Огієнко І.Український стилістичний словник. Львів, 1924.
 15. Потебня А.А. Мысль и язык. Київ, 1993.
 16. Розвиток мовознавства вУРСР. 1967 – 1977. Й.Ф. Андерш, А.Й. Багмут, І.К. Білодід та ін. Київ, 1980.
 17. Синявський О. Норми української літературної мови. Київ – Харків, 1931.
 18. Статистичні параметри стилів. Відп. ред. В.С. Перебийніс.Київ, 1967.
 19. Сучасна українська літературна мова:стилістика. За заг. ред. І.К. Білодіда. Київ, 1973.
 20. СютаГ.М. Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття. Київ, 2017.
 21. Ткаченко Б. Нарис української стилістики. За ред. Л. Булаховського. Харків, 1930. Лекція І. С. 1 – 20; Лекція ІІ. С. 1 – 19; Лекція ІІІ. С. 1 – 21; Лекція ІV. С. 1 – 17; Лекція V. С. 1 – 18.
 22. Чередниченко І.Г.Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. Київ, 1962.
 23. Шевельов Ю. Традиціяі новаторство в лексиці і стилістиці. І.П. Котляревського. Чернівці, 1998.
 24. Mistrík J. Štylistika. Bratislava, 1985.
 25. Skubalanka Teresa. Kategorie stylistyczne. Stylistyka / Styl i czas. 2007. XVI. S. 567 – 611.