• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019 » Здобутки академічної структурної та математичної лінгвістики у моделюванні українського слова

Здобутки академічної структурної та математичної лінгвістики у моделюванні українського слова

Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019
УДК 811.161.2’42: 004

КАРПІЛОВСЬКА Євгенія Анатоліївна –
доктор філологічних наук, професор, завідувачка відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: karpilovska@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто здобутки української академічної та математичної лінгвістики у моделюванні формально-семантичної будови та функціонування українського слова. Простежено розвиток досліджень з моделювання різних типів структури українського слова: графемної, складової, морфемної і словотвірної. Підкреслено роль комп’ютерного морфемно-словотвірного фонду української мови в Інституті української мови НАН України у визначенні законів будови українського слова.

Ключові слова: система мови, структура мови, структурна лінгвістика, математична лінгвістика, комп’ютерна лінгвістика, модель слова.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гриднева Л.М. Дистрибуция графем и порождение слога в современном украинском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.21. Киев, 1973.
 2. Грязнухіна Т.О., Клименко Н.Ф., Комарова Л.І., Муравицька М.П., Пещак М.М. Морфемна структура слова. Київ, 1979.
 3. Заплаткина Н.И. Графемная структура односложных слов в славянских языках (русском, украинском, белорусском, болгарском, сербском, чешском, словацком и польском): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.21. Киев, 1975.
 4. Ингве В. Гипотеза глубины. Новое в лингвистике. Москва, 1965. Вып. 4. С. 126 – 138.
 5. Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. Москва, 1981.
 6. Карпіловська Є.А. Вступ до прикладної лінгвістики: Комп’ютерна лінгвістика. Донецьк, 2006.
 7. Карпіловська Є.А. Конструювання складних словотворчих одиниць. Київ, 1990.
 8. Карпіловська Є.А. Морфемна сiтка як iнструмент дослiдження будови слова. Українське мовознавство. Київ, 1992. Вип. 19. С. 100 – 110.
 9. Карпіловська Є. А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація. Київ, 1999.
 10. Карпіловська Є.А, Карпіловський В.С. Автоматизацiя побудови нових лiнгвiстичних об’єктiв. Мовознавство. Київ, 1986. № 6. С. 63 – 67.
 11. Клименко Н.Ф. Морфемна структура слова як одиниця типологічного опису мов. Мови європейського культурного ареалу: Розвиток і взаємодія. Київ, 1995. С. 199 – 215.
 12. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови. Київ, 1998.
 13. Клименко Н.Ф. Про невикористані можливості словотвору української мови. Н.Ф. Клименко. Вибрані праці. Київ, 2014. С. 526 – 534.
 14. Клименко Н.Ф. Система афіксального словотворення сучасної української мови. Київ, 1973.
 15. Клименко Н.Ф. Структурно-математична лінгвістика. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України – 75, 1930 – 2005: Матеріали до історії. Київ, 2005. С. 297 – 314.
 16. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Морфеміка слов’янських мов як об’єкт типологічного вивчення. Мовознавство. Київ, 1998. № 2 – 3. С. 117 – 133.
 17. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Морфемнi структури слiв у сучаснiй українськiй лiтературнiй мовi. Мовознавство. Київ, 1991. № 4. С. 10 – 21.
 18. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Комарова Л.І. та ін. Морфемно-словотвiрний фонд української мови як дослiдницька та iнформацiйно-довiдкова система. Мовознавство. Київ, 1990. № 6. С. 41 – 50.
 19. Ковалик І.І. Семантична функція кореня в словотвірному гнізді. Іван Ковалик. Вчення про словотвір. Вибрані праці. Івано-Франківськ – Львів, 2007. С. 326 – 346.
 20. Перебейнос В.И., Грязнухина Т.А., Дарчук Н.П. и др. Морфологический анализ научного текста на ЭВМ. Киев, 1989.
 21. Перебейнос В.И. Роль моделей в разграничении значений многозначного глагола: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.02.04. Москва, 1962.
 22. Статистичні параметри стилів. Київ, 1967.
 23. Шаумян С.К., Соболева П.А. Основания порождающей грамматики русского языка: Введение в генотипические структуры. Москва, 1968.
 24. Klymenko N., Karpilovs’ka E. Computer Morpheme-Word-Formative Database of the Ukrainian Language and Its Applications. Journal of Quantitative Linguistics. Lisse, 1994. Vol. 1. No. 2. P.113 –
 25. Menzerath P. Die Architektonik des deutschen Phonetische Studien. Bonn, 1954. № 3.