• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» - №2 (70) 2019 » Електронна лексична картотека: шлях створення інструментарію сучасного словникаря

Електронна лексична картотека: шлях створення інструментарію сучасного словникаря

Журнал «Українська мова» – №2 (70) 2019
УДК 811`44.161.2:373.374

ТИЩЕНКО Оксана Миколаївна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: tom-73@ukr.net

ЕЛЕКТРОННА ЛЕКСИЧНА КАРТОТЕКА: ШЛЯХ СТВОРЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ СУЧАСНОГО СЛОВНИКАРЯ

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті викладено засади створення Електронної лексичної картотеки (ЕЛК) як автоматизованого робочого місця сучасного словникаря. Одиниці структури ЕЛК – база мовних джерел та картотечна база, супроводжені інформаційно-пошуковою системою. ЕЛК спрямована на виконання фундаментальних лексикографічних завдань, буде інформаційно-довідковою, дослідницькою, навчальною і редакційно-видавничою лексикографічною системою.

Ключові слова: українська лексикографія, словник, реєстр, Лексична картотека (ЛК), Електронна лексична картотека (ЕЛК), картка, мовне джерело.

ЛІТЕРАТУРА

 1. БлиноваО.И. О предмете лингвистического источниковедения. Языки и топонимия Алтая. Барнаул, 1981. С. 83 – 89.
 2. ГаласБ.К. Важливі вияви лексикографічного досвіду А. Кримського. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. 2014. Вип. 19. С. 28 – 35.
 3. ГаласБ.К. До характеристики джерел рукописного українсько-російського словника М.О. Руберовського. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. 2008. Вип. 12. С. 112 – 115.
 4. ГнатюкІ.С. Шляхи формування джерельної бази тлумачної лексикографії сучасної української літературної мови. Лексикографічний бюлетень. Збірник наукових праць. Київ, 2015. Вип. 24. С. 9 – 4.
 5. ГнатюкІ.С. Лексична картотека. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України – 75, 1930 – 2005: Матеріали до історії. Київ, 2005. С. 329 – 337.
 6. ГоловащукС.І. А.Ю. Кримський як лексикограф. А.Ю. Кримський – україніст і орієнталіcт. Київ, 1974.
 7. Горецький П.Й.Історія української лексикографії. Київ, 1963.
 8. Гриценко П.Ю. Ідіолект і текст Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка. Збірник наукових праць. Київ, 2007. С. 16 – 43.
 9. Дарчук Н.П. Комп’ютерне анотування українського тексту: результати і перспективи. Київ, 2013.
 10. Демська-КульчицькаО.М., Перевозчикова О.Л., Січкаренко В.О. Розвиток лексичної картотеки української мови. Наукові записки НаУКМА. Т. 19 – 20. Комп’ютерні науки. 2002. С. 40 – 48.
 11. Казимирова І.А. Історична термінографія в контексті лінгвістичного джерелознавства Мова і культура. Вип. 17. Т. ІІ (170). С. 265 – 272.
 12. Карпіловська Є.А. Вступ до прикладної лінгвістики: комп’ютерна лінгвістика. Підручник. Донецьк, 2006.
 13. КарпіловськаЄ.А. Лексична картотека і корпус як інструменти лексикографічного моделювання слова. Лексикографічний бюлетень. Збірник наукових праць. Київ, 2015. Вип. 24. С. 15 – 22.
 14. Касарес Х. Введение в современную лексикографию. Москва, 1958.
 15. КотковС.И. О предмете лингвистического источниковедения. Источниковедение и история русского языка. Москва, 1964. С. 5.
 16. Левченко С.П. Українська лексична картотека. Мовознавство. № 4. С. 37 – 42.
 17. Лексикографічний бюлетень. Збірник наукових праць. Київ, 1951 – 1963. Вип. 1 – 9.
 18. Лендау Сидні І. Словники: мистецтво та ремесло лексикографії. Київ, 2012.
 19. МоскаленкоА.А. Нарис історії української лексикографії. Київ, 1961.
 20. НеровняН.М. До 85-річчя лексичної картотеки. Лексикографічний бюлетень. Збірник наукових праць. Київ, 2004. Вип. 10. С. 12 – 18.
 21. ПаламарчукЛ.С. Українська радянська лексикографія (питання історії, теорії та практики). Київ, 1978.
 22. ПеребийнісВ.І., Сорокін В.М. Традиційна та компʼютерна лексикографія. Навч. посібник. Київ, 2009.
 23. ПилинськийМ.М. З історії розвитку української лексикографії (Деякі уваги щодо джерел і реєстру «Словаря української мови» за редакцією Б. Грінченка). Дослідження з мовознавства. Київ, 1962. С. 3 – 30.
 24. ПилинськийМ.М. Мовна норма і стиль. Київ, 1976.
 25. ПоздраньЮ.В. «Російсько-український словник» за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті. Вінниця, 2018.
 26. ПолюгаЛ.М. Структура і функції словникових статей у лексиконах різних типів. Українська історична та діалектна лексика. Збірник наукових праць. Львів, 2003. Вип. 3. С. 16 – 23.
 27. Проспект тлумачного словника української мови. Київ, 1958.
 28. Проспект тлумачного словника української мови. Доопрацьований за досвідом укладання і редаґування перших томів. Мовознавство. 1967. № 3.
 29. Робоча інструкція до виписування матеріалів для лексичної картотеки Інституту мовознавства ім.О.О. Потебні АН УРСР. Лексикографічний бюлетень. Збірник наукових праць. Київ, 2016. Вип. 25. С. 71 – 84.
 30. Російсько-український академічний словник: Т.І – ІІІ. Київ, 1924 – 1933.
 31. Словарь української мови. Київ, 1907 – 1909. Т.І – ІV.
 32. Словотвір. URL: http://slovotvir.org.ua (дата звернення: 23.12.2018).
 33. Словник української мови в 11 т. Київ, 1970 – 1980.
 34. Словник українсько-російський. Київ, 2018 (перевидання 1927).
 35. СтаркоВ.Ф. Проблема авторитетності двомовних словників. Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник. Матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. памʼяті Л.Г. Скрипник (1921 – 2004). Київ, 2011. С. 315 – 322.
 36. ТищенкоО.М. Архівна картотека як лексико-ілюстративна база «Російсько-українського словника» за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова. I. Лексична картотека: історія створення та репресій. Українська мова. № 2. С. 44 – 71.
 37. ТищенкоО.М. Архівна картотека як лексико-ілюстративна база «Російсько-українського словника» за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова. ІІ. Лексична картотека: Мікро- і макроструктура архівної картотеки. Українська мова. № 3. С. 57 – 78.
 38. ТищенкоО.М. Архівна картотека: шукаючи словникові матеріали четвертого тому «Російсько-українського словника» за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова. Лексикографічний бюлетень. Збірник наукових праць. Київ, 2016. Вип. 25. С. 40 – 51.
 39. ТищенкоО.М. Система «Архівна картотека української мови» як дослідницький корпус. Тези І Міжнародної науково-прикладної конференції «Корпусна лінгвістика: розроблення технологій нового покоління». Київ, 2018.
 40. Тищенко О.М. Стиль мови Інтернет-спілкування в Національному корпусі української мови. Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка. Збірник наукових праць, присвяч. 70-річчю від дня народження проф. С.Я. Єрмоленко. Київ, 2007. С. 362 – 367.