• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» - №2 (70) 2019 » Емотив сльози в українських поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття

Емотив сльози в українських поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття

Журнал «Українська мова» – №2 (70) 2019
УДК 821.161.2-1:81'37:159.942.3

ДЯДЧЕНКО Ганна Вікторівна –
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, м. Суми, 240007
E-mail: h.dyadchenko@drl.sumdu.edu.ua

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті простежено динаміку образної парадигми із лексико-семантичним центром «сльози» у мові української поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст. Окреслено тенденції щодо зовнішньопортретного (епізодичний вияв) та психоемоційного моделювання образу людини-сучасника. Доведено текстотвірну продуктивність семантичного рівня образотворення з лексемою сльози. Проаналізовано текстовий розвиток образних парадигматичних рядів сльози → прикраса і сльози → зброя. Підтверджено, що інтегральною семантикою для більшості розглянутих образних структур є значення ̒душевний біль̓, ̒страждання̓.

Ключові слова: образна парадигма, лексико-семантичний центр, зовнішній портрет, психоемоційний портрет, образний парадигматичний ряд, оцінність.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

СУМ – Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970 – 1980.

ФСУМ – Фразеологічний словник української мови: у 2 кн. Київ, 1999.

УМ 2000 – Українська мова: енциклопедія. Київ, 2000.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрухович Ю.І. Екзотичні птахи і рослини з додатком «Індія». Івано-Франківськ, 2002.
 2. Андрухович Ю.І. Небо і площі. Київ, 1985.
 3. ДонійТ.М., ЛисенкоЮ.В. (упорядники). Антологія альтернативної української поезії зміни епох: друга половина 80-х: початок 90-х років. Харків, 2001.
 4. Бондар А.В. Істина і мед. Одеса, 2001.
 5. Бурковська Ю.В. Опісля скриптуму. Суми, 2003.
 6. Жадан С.В. Цитатник: (вірші для коханок і коханців). Київ, 1995.
 7. Кіяновська М.Я. Дещо щоденне. Київ, 2008.
 8. Махно В.І. Плавник риби: поезії. Івано-Франківськ, 2002.
 9. Москалець К.В. Нічні пастухи буття. Львів, 2001.
 10. Пантюк С.Д. Храм характерників. Чернівці, 1995.
 11. Римарук І.М. Упродовж снігопаду. Київ, 1988.
 12. Ромен Л.В. Білий лебідь – лебідь Чорний: волхвема. Суми, 2005.
 13. Рутецька О.В. Великдень. Київ, 1997.
 14. Савка М.О. Малюнки на камені. Київ, 1998.
 15. Столбін О.П. (упорядник). Слобожанщина: альманах літераторів Сумщини. Випуск 8. Суми, 2002.
 16. Ставицька Л.О. Мовні засоби вираження наскрізного образу як елемента індивідуальної естетичної системи. Семасіологія і словотвір. Збірник наукових праць. Київ, 1989. С. 98 – 102.
 17. СютаГ.М. Лінгвосвіт поезії авторів Нью-Йоркської групи. Київ, 2010.
 18. СютаГ.М. Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття. Київ, 2017.
 19. Федорак Н.Л. Сад божественних комах. Івано-Франківськ, 2004.