• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» - №2 (70) 2019 » Розвиток сербської одномовної лексикографії

Розвиток сербської одномовної лексикографії

Журнал «Українська мова» – №2 (70) 2019
УДК 811’374=16

ДРАГІЧЕВИЧ РАЙНА (ДРАГИЋЕВИЋ РАJНА) –
доктор філології, професор, завідувачка Кафедри сербської мови та південнослов’янських мов, Філологічний факультет, Університет у Белграді, голова Спілки славістичних товариств Сербії, секретар Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів Республіка Сербія
Університет у Белграді
E-mail: rajna.dragicevic@fil.bg.ac.rs

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлено історію та сучасний стан сербської загальної і спеціальної лексикографії, розвиток якої дослідники поділяють на два етапи: довуківський та післявуківський. Підкреслено, що точку відліку для їхнього визначення становить Сербський словник Вука Стефановича Караджича, реформатора сербської мови. Наголошено, що цей словник був першою лексикографічною працею, яка описувала народну сербську мову. Зазначено, що післявуківська лексикографія пройшла в своєму розвитку два етапи – сербськохорватський (югославський) і сербський (постюгославський), межею між якими став розпад Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія. Подано основну інформацію про найважливіші загальні та спеціальні словники сербської мови, створені впродовж обох цих періодів.

Ключові слова: сербська лексикографія, сербські словники, загальні словники, спеціальні словники, довуківська сербська лексикографія, післявуківська сербська лексикографія[1].

ЛІТЕРАТУРА

 1. Белић А. Увод. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Београд, 1959. Књ. 1. С. VII –
 2. Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник истолкован њемачким и латинским рјечма. Српска лексикографија од Вука до данас. Сербская лексикография от Вука до современности. Каталог изложбе; каталог выставки. Уредници Милосав Тешић, Рајна Драгићевић, Ненад Ивановић. Београд, 2018. С. 21 – 35.
 3. Вуксановић М. Књига пред књигама. Српски рјечник или азбучни роман. Нови Сад, 2012.
 4. Гортан Премк Д. Српскохрватска лексикографија XIX века. Наш језик. 1984. № XXVI/2 – 3. С. 139 – 146.
 5. Грицкат И. Академијски речници и њихови задаци – поводом прве књиге Речника Српске академије наука. Наш језик. Књ. X. Св. 3 – 6. С. 88 – 100; Св. 7 – 10. С. 212 – 227.
 6. Грицкат И. Један немачко-славеносрпски речник – препис Јована Рајића из 1741 год. Јужнословенски филолог. XXIX. Св. 1 – 2. С. 153 – 194.
 7. Грицкат И. Лексикографски поступак у речницима САНУ и ЈАЗУ: Показан на глаголима са префиксом за-. Наш језик. XXV/1 – 2. С. 3 – 23.
 8. Грицкат Радуловић И. Речник Српске академије наука и уметности – почеци, лик перспективе. Глас САНУ. CCCLII. Књ. 13: Одељења језика и књижевности. С. 25 – 40.
 9. Гудков В.П. Сербская лексикография XVIII века. Москва, 1993.
 10. Драгићевић Р. O животу и језику Срба у Хабзбуршкој монархији крајем XVIII века на oснову једног речника. Исходишта. І. Темишвар – Ниш, С. 113 – 129.
 11. Драгићевић Р. Српска лексика у прошлости и данас. Нови Сад, 2018.
 12. Ивановић Н. Историјат рада на Речнику САНУ (1853–1953): један век развоја савремене српске лексикографије. Славянская лексикография. Отв. ред. М.И. Чернышева. Москва, 2013. С. 166 – 198.
 13. Ивановић Н. Речник српскохрватског књижевног и народног језика Српске академије наука и уметности. Српска лексикографија од Вука до данас. Сербская лексикография от Вука до современности. Каталог изложбе; каталог выставки. Уредници Милосав Тешић, Рајна Драгићевић, Ненад Ивановић. Београд, 2018. С. 65 – 81.
 14. Ивановић Н., Миланов Н. Лексикографија српског књижевног језика – лексикографски програм у Матици српској. Српска лексикографија од Вука до данас. Сербская лексикография от Вука до современности. Каталог изложбе; каталог выставки. Уредници Милосав Тешић, Рајна Драгићевић, Ненад Ивановић. Београд, 2018. С. 83 – 91.
 15. Ивић П. О Вуковом Рјечнику из 1818 године. Српски рјечник. Београд, 1966.
 16. Јовановић Г. Ђура Даничић. Рјечник из књижевних старина српских – дело непролазне лексикографске вредности. Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова. I. Београд, C.293 – 297.
 17. Ка структури корпуса за нови Вишетомник савременог српског језика Матице српске. Српски језик – статус, систем, употреба. Зборник у част проф. Милошу Ковачевићу. Уредници Јелена Петковић и Владимир Поломац. Крагијевац, 2018. С.195 – 205.
 18. Лалевић М.С. Речник српскохрватскога књижевног језика Матице српске I – VI, анализе и напомене. Београд, 1983.
 19. Мацановић А. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Српска лексикографија од Вука до данас, Сербская лексикография от Вука до современности. Каталог изложбе; каталог выставки. Уредници Милосав Тешић, Рајна Драгићевић, Ненад Ивановић. Београд, 2018. С.51 – 65.
 20. Новаковић С. Српска краљевска академија и неговање језика српског. Глас Српске краљевске академије. 1888. Књ. 10. С.5 – 87.
 21. Остојић Т. Захарија Орфелин, живот и рад му. Београд, 1923. Књ. XLVI: Науке философске и филолошке. Књ. 12.
 22. Пешикан М. Трећина посла на изради великог речника САНУ. Наш језик. 1974 – Књ. XX. Св. 1 – 5.
 23. Пешикан М. Десет томова Речника САНУ. Наш језик. 1978. Књ. XXIII. Св. 3 – 4.
 24. Предговор. Речник српскохрватскога књижевног језика. Нови Сад – Загреб, 1967. Књ. 1. С. 7 – 14.
 25. Ристић С. Корпус српског језика у Рјечнику ЈАЗУ – Филолошки програм Ђуре Даничића. Зборник радова са међународног научног скупа «Српски језик, књижевност, уметност». Структурне карактеристике српског језика. Крагујевац, 2012. Књ. I. С.13 – 21.
 26. Рогић П. Рјечник хрватскога или српскога језика ЈАЗУ и његов први уредник Ђуро Даничић. Наш језик. XXI/3. С. 141 – 150.
 27. Руварац Д. Прилози за историју српске књижевности. 11. О првом латинском буквару за српску децу. Бранково коло Београд, 1914. Св. 5.
 28. Савић В. Рјечник из књижевних старина српских. Написао Ђ. Даничић. У Биограду, у Државној штампарији, 1863 – 1864. Српска лексикографија од Вука до данас, Сербская лексикография от Вука до современности. Каталог изложбе; каталог выставки. Уредници Милосав Тешић, Рајна Драгићевић, Ненад Ивановић. Београд, 2018. С.35 – 51.
 29. Савремена српска лексикографија у теорији и пракси. Уредила Рајна Драгићевић. Београд, 2014.
 30. Станојчић Ж. Речник и језичка култура. Поводом изласка из штампе последње књиге Рјечника ЈАЗУ. Наш језик. 1976. XXII/3. С. 95 –
 31. Српска лексикографија од Вука до данас. Сербская лексикография от Вука до современности. Каталог изложбе; каталог выставки. Уредници Милосав Тешић, Рајна Драгићевић, Ненад Ивановић. Београд, 2018.
 32. Трифуновић Ђ. О Даничићевом Рјечнику из књижевних старина српских. Ђуро Даничић. Рјечник из књижевних старина српских. III. Београд, 1975. С. 619 – 646.
 33. Фекете Е. О Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. Сто година лексикографског рада у САНУ. Београд, С.21 – 49.
 34. Šipka D. A Bibliography of Serbo-Croatian Dictionaries: Serbian, Croatian, and Bosnian Muslim. Springfield, 2000.
 35. Шипка Д. Основи лексикологије и сродних дисциплина. Нови Сад, 2006.

 

[1] Переклала із сербської мови Є.А. Карпіловська. Переклад погоджено з авторкою статті.