• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» - №2 (70) 2019 » Cловотвірні класи українських дієслів у порівнянні зі словозмінними

Cловотвірні класи українських дієслів у порівнянні зі словозмінними

Журнал «Українська мова» – №2 (70) 2019
УДК 811.161.2,06,373

РОМАНЮК Юлія Віталіївна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е- mail: ju.romaniuk@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті визначено словотвірний клас дієслова, обґрунтовано критерії виділення класів українських дієслів, спрогнозовано поділ дієслів на класи та поділ цих класів на ядро і периферію. Виділено три критерії класифікації й подано приклади словотвірних класів українських дієслів.

Ключові слова: дієслово, словотвір, словотвірний клас, словозмінний клас, типова парадигма.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Buzássyová K. Sémantická štruktura slovenskýh deverbatív. Bratislava: Veda. 1974.
 2. Karolak S. Semantyczna kategoria aspektu, [w serii:] Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 8, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. 2008.
 3. Karpilowska Eugenia A. Gniazda słów jako językowy obraz świata. Perspektywy badań porównawczych.LingVaria” 2 (4), s. 27 – 41. 2007.
 4. Stawnicka J. Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą Aktionsarten w języku rosyjskim i polskim. Tom I. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 2009.
 5. Stawnicka J. Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą Aktionsarten w języku rosyjskim i polskim. Tom II. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 2010.
 6. Белецкий А.А. Система и несистема в естественном языке. Структурная и математическая лингвистика. Вип. 2. Київ, 1974. С. 20 – 31.
 7. Жовтобрюх М.А. (Ред.). Словотвір сучасної української літературної мови. Київ, 1979.
 8. Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови: Гнізда слів з вершинами – омографічними коренями. Київ, 2002.
 9. Клименко Н.Ф. Структура лексико-семантичного поля. Н.Ф. Клименко, М.М. Пещак, І.Ф. Савченко. Формалізовані основи семантичної класифікації лексики. Київ, 1982. С. 99 – 194.
 10. Ковалик І.І. Вчення про словотвір. Львів, 1961.
 11. Критська В.І. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна. Київ, 2011.
 12. Перебийніс В.С. Кількісні та якісні характеристики системи фонем сучасної української літературної мови. Київ, 1970.
 13. Романюк Ю.В. Словозмінні класи дієслів у сучасній українській мові. Українська мова. 2017. № 2. С. 75 – 83.
 14. Соколова С.О. Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові. Київ, 2003