• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» - №2 (70) 2019 » Сполучуваність і спроба її лексикографічного опису: історичний комбінаторний словник української мови

Сполучуваність і спроба її лексикографічного опису: історичний комбінаторний словник української мови

Журнал «Українська мова» – №2 (70) 2019
УДК 811.161.2’1’367.4-112:801.82“15/17”

ДИДИК-МЕУШ Ганна Михайлівна –
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
вул. Козельницька, 4, м. Львівв, 79026
Е-mail: hannadydyk@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті подано коротку характеристику комбінаторного словника відповідно до засад практичної комбінаторної лексикографії. Наведено основні засади створюваного «Комбінаторного словника української мови XVІ – XVIII століть», особливості його макро- та мікроструктури, джерельної бази, будову словникової статті.

Ключові слова: сполучуваність, комбінаторика, комбінаторна лексикографія, історичний словник, комбінаторний словник, ад’єктивно-субстантивне словосполучення.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

КомСУМ – Дидик-Меуш Г. Комбінаторний словник української мови XVI – XVIII століть. Дидик-Меуш Г. Комбінаторика української мови XVIXVIII ст.: теорія, практика, словник. Львів, 2018. С. 503 – 687.

КСУМ – Картотека «Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.». Зберігається у відділі української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів).

КТ – Картотека «Історичного словника українського язика» Є. Тимченка. Зберігається у відділі української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів).

СлДж – Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. Список використаних джерел. Уклали: Д. Гринчишин, М. Чікало. Львів, 1994.

Тимч. – Історичний словник українського язика. Уложили: Е. Тимченко, Е. Волошин, К. Лазаревська, Г. Петренко. Харків – Київ, 1930. Т. І (А – Ж). С. IX – XXIII.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Влавацкая М.В. Теоретические проблемы комбинаторной лингвистики. Лексикология. Лексикография. Новосибирск, 2011.
  2. Влавацкая М.В. Комбинаторная лингвистика: аспекты изучения сочетаемости слов. Новосибирск, 2016.
  3. Гумецька Л.Л. Історичний словник української мови (деякі аспекти теорії і практики укладання словника).Мовознавство, 1967. № 1. С. 44–
  4. Дидик-Меуш Г. Комбінаторика української мови XVI – XVIII ст.: теорія, практика, словник. Львів, 2018.
  5. Маковский М.М. Лингвистическая комбинаторика: опыт типологической стратификации языковых структур. Москва, 2006.
  6. Сорокин Ю. Что такое исторический словарь?Проблемы исторической лексикографии. Ленинград, 1977. С. 4 –
  7. Шведова Н.Ю. Парадоксы словарной статьи. Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. Москва, 1988. С. 6 – 11.