• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 3 (79) 2021 » Українська академічна лексикографія: здобутки та перспективи розвитку

Українська академічна лексикографія: здобутки та перспективи розвитку

Журнал «Українська мова» – № 3 (79) 2021
УДК 811.161.2’374:82-95

Л.І. ДІДУН, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

Е-mail: lilia-didun@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-5061-8138

З.Г. КОЗИРЄВА, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

E-mail: zinaidakozyreva@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6880-3067

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлено здобутки лексикографів Інституту української мови НАН України за 30 років діяльності установи. Автори репрезентують зреалізовані проєкти словників різних типів і жанрів, зокрема словник синонімів, фразеологічні словники. Особливу увагу зосереджено на досягненнях тлумачної лексикографії, основою для якої став академічний «Словник української мови» в 11 томах. Автори узагальнюють теоретичні та практичні здобутки в жанрі «зведений словник», що прислужилися у створенні індексу «Українського лексикону кін ця XVIII — початку XXI ст.», моделюванні «Словника мови творчої особистості XX — початку XXI ст.». Схарактеризовано новітні засоби розширення джерельної бази та принципи укладання сучасних лексикографічних праць. Окреслено практичні перспективи у створенні
словника активного слововживання. Запропоновано огляд монографій, наукових персонознавчих збірників, науково-практичного щорічника «Лексикографічний бюлетень». Закцентовано увагу на міжвідомчому проєкті «Архівна картотека».

Ключові слова: тлумачна лексикографія, джерельна база лексикографії, словник синонімів, фразеологічний словник, зведений словник, авторська лексикографія, неографія, лінгвоперсонологія.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
НСЗ — Нові й актуалізовані слова та значення: словникові матеріали (2002—2010). (2010). Київ.
РУС — Російсько-український словник: у 4 т. (2011—2014). Київ.
ССУМ — Словник синонімів української мови: в 2 т. (1999—2000). Київ.
СУМД — Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2-х кн. (2017). Київ.
СУМЖ — Жайворонок, В.В. (ред.). (2012). Словник української мови. Київ.
СФУМ — Білоноженко, В.М., Гнатюк, І.С. (уклад.). (2003). Словник фразеологізмів української мови. Київ.
УЛ — Український лексикон кінця ХVІІІ — початку ХХІ ст.: словник-індекс: у 3-х т. (2017). Київ.
ФСУМ — Білоноженко, В.М., Винник, В.О. (уклад.). (1993). Фразеологічний словник української мови. Київ.