• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Здобутки та перспективи української академічної тлумачної лексикографії

Здобутки та перспективи української академічної тлумачної лексикографії

Здобутки та перспективи української академічної тлумачної лексикографії
УДК 811.161.2’374:82-95

КОЗИРЄВА Зінаїда Георгіївна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
E-mail: zinaidakozyreva@hotmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлено здобутки сучасної української академічної лексикографії у створенні словника активного слововживання. Розглянуто словники різних типів і жанрів. Особлива увага зосереджена на досягненнях тлумачної лексикографії, адже саме в таких словниках найбільш повно відображено лексичне багатство мови в певний період її розвитку. Окреслено основні кроки в розробленні авторської лексикографії, охарактеризовано джерельну базу для укладання зведеного словника мови творчої особистості.

Ключові слова: тлумачна лексикографія, системні дослідження, джерельна база лексикографії, авторська лексикографія.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Додатковий том – Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2-х кн. Київ, 2017.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Винник В.О. Як створювався академічний тлумачний «Словник української мови» в 11-ти томах. Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Київ, 2012. С. 16 – 27.
  2. Гриценко П.Ю. «Слово поза словником»: реєстр словника як проблема сучасної тлумачної лексикографії. Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті. Київ, 2011. С. 238 – 249.
  3. Гриценко П.Ю. Авторська лексикографія: Тарас Шевченко. Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Київ, 2012. С. 40 – 69.
  4. Карпіловська Є.А. Призабуті ресурси української номінації (за матеріалами словників 1920 – 1930-х років). Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті. Київ, 2011. С. 278 – 284.
  5. Карпова О.М. Словари языка писателей: Монография. Москва, 1989.
  6. Паламарчук Л.С. Українська радянська лексикографія (Питання історії, теорії та практики). Київ, 1978.
  7. Щерба А.В. Языковая система и речевая деятельность. Ленинград, 1974.