• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Журнал “Українська мова” - № 3 (87) 2023 » Перехід на українську мову як чинник відновлення історичної пам’яті (на прикладі роману Володимира Рафєєнка «Мондеґрін»)

Перехід на українську мову як чинник відновлення історичної пам’яті (на прикладі роману Володимира Рафєєнка «Мондеґрін»)

Журнал “Українська мова” – № 3 (87) 2023
УДК 811.161.2’23’27’38

Л.Т. МАСЕНКО, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики
Інститут української мови НАН України
вул. Михайла Грушевського, 4, м. Київ, 01001

Е-mail: masenko14@gmail.com
https://orcid.org/0009-0006-7759-4734

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано мову й художні смисли роману Володимира Рафєєнка «Мондеґрін». Вивчено відображені в тексті мовні і психолінгвістичні трансформації, зумовлені зміною мовного коду творчої реалізації – переходом російськомовного письменника на українську мову. Досліджено характерні риси мови роману, зокрема насичення тексту синонімічними рядами, переліками, цитуванням, словесною грою з найменнями персонажів. Висвітлено також провідну ідею роману, а саме: вплив рідної мови на відновлення спадкоємного зв’язку особистости з попередніми поколіннями свого роду в контексті загальнонародної історичної пам’яті про пережитий українцями трагічний досвід ХХ сторіччя.

Ключові слова: зміна мовного коду, словесна гра, цитування, мовна пам’ять роду, історична пам’ять.

ЛІТЕРАТУРА
Кіяновська М., Рафєєнко В. (2019). Як мова визначає пам’ять. Zbruč. https://zbruc.eu/node/91540 (дата звернення: 10.04.2023).
Коцарев О. (2019). «Мондеґрін». Культовий письменник із Донецька Рафєєнко написав роман про переселенця українською мовою. TEXTY.ORG.UA. http://surl.li/hagej (дата звернення: 10.04.2023).
Марків Наталка. (2023). Майже 34 % киян перейшли на українську під час війни. Вечірній Київ (8 лютого 2023). https://vechirniy.kyiv.ua/news/78419/ (дата звернення: 10.04.2023).
Матусяк Аґнєшка. (2020). Вийти з мовчання. Деколоніальні змагання української культури та літератури ХХІ століття з посттоталітарною травмою.  Львів: ЛА «Піраміда».
Петренко Т. (2019). Мова, що дрімає в тобі: «Мондеґрін» Володимира Рафєєнка. Читомо. http://surl.li/haggf  (дата звернення: 12.04.2023).
Рафєєнко В. (2019). Мондеґрін. Пісні про смерть і любов. Чернівці: Meridian Czernowitz.
Рафєєнко В. (2022). Мовна трансформація як ознака совісти. Критика, 9–10.
Соціологічна група Рейтинг. https://cutt.ly/LDK8jon (дата звернення: 12.04.2023).