• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Журнал “Українська мова” - № 3 (87) 2023 » Правопис слів разом, із дефісом, окремо в загальній структурі «Українського правопису» 2019 року

Правопис слів разом, із дефісом, окремо в загальній структурі «Українського правопису» 2019 року

Журнал “Українська мова” – № 3 (87) 2023
УДК 811.161.2’35

С.О. СОКОЛОВА, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики
Інститут української мови НАН України
вул. Михайла Грушевського, 4, м. Київ, 01001

E-mail: a-senchuk@ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-0052-6128

Рубрика: Дискусії
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано зміст розділу «Правопис слів разом, із дефісом, окремо» з погляду його місця в загальній структурі чинної редакції «Українського правопису» 2019 року. Простежено його еволюцію від невеличкого розділу, присвяченого правопису складних слів, і окремих зауважень в інших розділах в УП-28, до цілісного зібрання відповідних правил в аналізованому тексті. Визначено деякі зміни у правилах написання слів разом, із дефісом або окремо з кінця ХІХ до початку ХХІ століття. Запропоновано уточнити окремі терміни, уживані в тексті, та вдосконалити структуру розділу, узгодивши його зміст з іншими розділами й усунувши повтори.

Ключові слова: український правопис; написання слів разом, із дефісом, окремо; складне слово, похідне слово.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
СловотвірСловотвір сучасної української літературної мови. (1979). Київ: Наукова думка.
УП-1928Український правопис. (1929). Київ: Держ. вид-во України.
УП-1933Український правопис. (1933). Харків: Рад. шк.
УП-1946 Український правопис. (1945). Київ: Укр. держ. вид-во.
УП-1993Український правопис. (1993). Київ: Наукова думка.
УП-2019 Український правопис. (2019). Київ: Наукова думка.
УП-2019п Український правопис. (2019). Схвалено кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 23.03.2023).

ЛІТЕРАТУРА
Білодід І.К. (ред.). (1969). Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Київ: Наукова думка.
Вихованець І.Р. (1988). Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Київ: Наукова думка.
Вихованець І., Городенська К. (2004). Теоретична морфологія української мови. Київ: Університетське видавництво «Пульсари».
Вихованець І.Р., Городенська К.Г. (ред.), Загнітко А.П., Соколова С.О. (2017). Граматика  сучасної української літературної мови. Морфологія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.
Городенська К. (2010). Сполучники української літературної мови. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.
Німчук В.В., Пуряєва Н.В. (упоряд.). (2004). Історія українського правопису: XVI-XX століття. Хрестоматія. Київ: Наукова думка.
Синявський О. (1931). Норми української літературної мови. Харків – Київ: Література і мистецтво.