• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017 » АКСІОЛОГІЧНИЙ І ЧАСОВИЙ ВИМІРИ МОВНОЇ НОРМИ

АКСІОЛОГІЧНИЙ І ЧАСОВИЙ ВИМІРИ МОВНОЇ НОРМИ

Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017
УДК 81’271.12

КОЦЬ Тетяна Анатоліївна –
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: tetyana_kots@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано теоретичні питання мовної норми як одного з центральних понять загальної теорії мови і категорії культури мови. Актуалізовано аксіологічні параметри мовної норми, поняття прескриптивної і дескриптивної, символічної і прагматичної, сильної і слабкої, літературної і стильової норм у зв’язку з історією розвитку літературної мови. Особливу увагу звернено на динамічні процеси української літературної норми в контексті позамовних соціокультурних чинників. Простежено зміни у мовознавчому осмисленні мовної норми і варіантності.

Ключові слова: мовна норма, літературна норма, динаміка мовної норми, дескриптивна норма, прескриптивна норма, стильова норма.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Єрмоленко С.Я. Кодифікація норми.Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2007. С. 269.
 2. Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Коць Т.А. та ін. Літературна норма і мовна практика. Київ, 2013.
 3. Єрмоленко С.Я. Мовна норма. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2007. С. 438.
 4. Жовтобрюх М.А. Давні традиції в новій українській літературній мові. Мовознавство. 1970. № 5. С. 15 – 24.
 5. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. Київ, 2008.
 6. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история.Новое в лингвистике. Москва, 1963. Вып. III. С. 143 – 343.
 7. Костомаров В.Г., Леонтьев А.А. Некоторые теоретические вопросы культуры речи. Вопросы языкознания. № 5. С. 66 – 69.
 8. Коць Т.А. Про прескриптивну і дескриптивну норму в граматиці. Культура слова.Київ, 2010. Вип. 72. С. 47 – 54.
 9. Курило О. Уваги до сучасноїукраїнської літературної мови. Київ, 1925.
 10. Панов М.В. Из наблюдений над стилем сегодняшней периодики. Язык современной публицистики: Учеб. пособие. Отв. ред. М.В. Шульга. Москва,  С. 4 – 27.
 11. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. Київ, 1976.
 12. Попов С.Л. Русская грамматическая вариантность в когнитивно-эволюционном освещении. Харьков, 2014.
 13. Сімович В. Граматика української мови. Київ – Ляйпціґ [Б.Р.].
 14. Струганець Л.В. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ ст. Тернопіль, 2002.
 15. Яворська Г.М. Прескриптивна лінгвістика як влада. Київ, 2000.