• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018

Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018

Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Акти Полтавського полкового суду 1683 – 1750 рр.: зб. актових документів. Підгот. до вид. Л.А. Москаленко. Київ: КММ, 2017. 566 с.

Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018

«Акти Полтавського полкового суду 1683 – 1750» – визначна пам’ятка офіційно-ділового й розмовно-побутового стилів української мови останньої чверті XVII – першої половини XVIII ст. Це одна з чотирьох книг Полтавського міського уряду, так звана «Чорна книга», у якій зібрано переважно акти (протоколи) розгляду кримінальних справ – 180 скопійованих писарями оригінальних документів, які достовірно передають особливості суспільного та приватного життя населення Полтави й навколишніх містечок і сіл за 67 років. Тексти засвідчують не тільки ознаки тогочасної української писемної мови, а й достовірно відтворюють живомовну стихію, що вирувала на теренах Середньої Наддніпрянщини. Завдяки цьому пам’ятка є невичерпним джерелом дослідження історії української мови на всіх рівнях – від фонетики й графіки до синтаксису й стилістики. До метаграфованих текстів рукопису додано вступну статтю, іменний і географічний покажчики, а також покажчик юридично правових документів, словник малозрозумілих слів. Для мовознавців, істориків, юристів, етнографів, психологів, а також усіх небайдужих до історії українського народу та його мови. Рекомендувала до друку вчена рада Інституту української мови НАН України 09.12.2014 (протокол № 9)

Редакційна колегія


Головний редактор – Павло ГРИЦЕНКО
Заступник головного редактора – Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Відповідальний секретар – Оксана ЯЦЕВСЬКА

Петро БІЛОУСЕНКО
Ангеліна ГАНЖА
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Особливості сучасної мовної ситуації України у дзеркалі соціології та соціолінгвістики
Світлана Соколова, Ганна Залізняк
// Українська мова, 2018, 2(66):3 – 19 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Мовний конфлікт в Україні: шляхи розв’язання
Лариса Масенко
// Українська мова, 2018, 2(66):20 – 35 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст. – словник нового типу
Зінаїда Козирєва
// Українська мова, 2018, 2(66):36 – 49 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Морфологічні форми іменників у контексті теорії мовної норми
Лариса Колібаба
// Українська мова, 2018, 2(66):50 – 66 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Формування поняття й номінації складного речення в українському мовознавстві в ХІХ – 50-х роках ХХ ст.
Юлія Чернобров
// Українська мова, 2018, 2(66):67 – 75 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Консонантні фонетичні варіанти в мові української прози ХІХ – початку XX століття
Марія Зарінова
// Українська мова, 2018, 2(66):76 – 83 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Удоступнення пам’яток – шлях до інтенсифікації та об’ктивності досліджень з історії мови
Віктор Мойсієнко
// Українська мова, 2018, 2(66):84 – 90 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Мовний аналіз гетьманських універсалів Івана Мазепи
Уляна Штанденко
// Українська мова, 2018, 2(66):91 – 100 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Назви природного водного довкілля в українсько-молдавських грамотах XIV–XV століть
Богдана Тимочко
// Українська мова, 2018, 2(66):101 – 114 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Система опрацювання результатів асоціативних експериментів «STIMULUS»
Ольга Загородня
// Українська мова, 2018, 2(66):115 – 130 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Мовна ситуація у сфері торгівлі й послуг в Україні
Марина Гонтар
// Українська мова, 2018, 2(66):131 – 143 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

Важливе джерело для вивчення історії української мови на Закарпатті
Василь Шаркань
Рец. на кн.: Ігор Ліхтей. Августин Волошин: два ювілеї. Ужгород, 2017
// Українська мова, 2018, 2(66):144 – 147 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Просторово-часові моделі розвитку української літературної мови
Галина Наєнко
Рец. на кн.: Інна Царалунга. Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові XIV – XV cт. Хмельницький, 2017
// Українська мова, 2018, 2(66):148 – 154 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Наукова хроніка

«Діалектологія у структурі лінгвістичних знань»: про підсумки Міжнародної наукової конференції
Марина Ткачук
// Українська мова, 2018, 2(66):155 – 159 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Ювілеї

«Людина славна працею» (до ювілею доктора філологічних наук В.П. Шульгача)
Василь Яцій
// Українська мова, 2018, 2(66):160 – 163 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF