• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018 » Назви природного водного довкілля в українсько-молдавських грамотах XIV–XV століть

Назви природного водного довкілля в українсько-молдавських грамотах XIV–XV століть

Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018
УДК 811.161.2’282

ТИМОЧКО Богдана Василівна –
молодший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: dana_babenchuk@bigmir.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано нази природного водного довкілля, що засвідчені в юридичних документах XIV – XV століть із території Молдавського князівства. Завдяки докладному структурному й лексико-семантичному аналізові однієї з найархаїчніших груп лексики визначено її структуру, семантику та джерела формування.

Ключові слова: українсько-молдавські грамоти, назви природного водного довкілля, лексико-семантична структура, номен, номінація, походження назви, Молдавське князівство.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 1.  BD – Bogdan І. Dokumente Lui Stefan cel Mare. Vol. I – II. Bucuresti, 1913.
 2. DRH – Documenta Romaniae historica: A. Moldova. Vol. I – III. București: 1975 – 1980.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антошин Н.С. Язык молдавских грамот XIV – XV вв.: автореф. дисс. … докт. филол. наук. Ленинград, 1961.
 2. Веневцева Л. Молдавские грамоты XIV – XV веков как источник изучения истории украинского языка (Фонетика. Морфология): автореф. дисс. … канд. филол. наук. Харьков, 1966.
 3. Горбач О. Південня буковинсько-покутська говірка с. Милешовець бл. Радовець. Зібрані статті VІІІ. Історія мови. Діялектологія. Лексикологія. Мюнхен, 1997. С. 324 – 375.
 4. Горбач О. Словник говірки с. Бродин, повіт Радівці (Румунія). Зібрані статті VІІІ. Історія мови. Діялектологія. Лексикологія. Мюнхен, 1997. С. 123 – 275.
 5. Горбач О. Словник говірки с. Поляна (Румунія). Зібрані статті VІІІ. Історія мови. Діялектологія. Лексикологія. Мюнхен, 1997. С. 276 – 321.
 6. Гумецкая Л.Л. К вопросу о языке молдавских грамот XIV – XV вв. Otázky dějin střední a východní Evropy. Vyd. 1. Brno, 1971. P. 25 – 35.
 7. Гуцульські говірки. Короткий словник. Львів, 1997.
 8. Дзендзелівський Й.О. Словник специфічної лексики говірок Нижнього Подністров’я. Лексикографічний бюлетень. Вип. 6. Київ, 1958. С. 36 – 54.
 9. Етимологічний словник української мови: у 7 т. Київ, 1982 – 2012.
 10. Козлова Р.М. Структура праславянского слова (Праславянское слово в генетическом гнезде). Гомель, 1997.
 11. Молдавско-русский словарь. Дикционар молдовенеск-русеск. Москва, 1961.
 12. Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок: у 2 ч. Київ.
 13. Павлюк М., Робчук І. Словник діялектних текстів. Українські говори Румунії. Едмонтон, Львів, Нью-Йорк, Торонто, 2003. С. 633 – 718.
 14. Перепелиця С.С. Про фонетичні особливості українсько-молдавських грамот кінця XIV – середини XVІ ст. Українська мова на Буковині. Чернівці, 1998. С. 23 – 28.
 15. Пещак М.М. Типи українських грамот XIV ст. та їх стилістичні особливості. Мовознавство. 1970. № 6. С. 58 – 65.
 16. Пиртей П. Короткий словник лемківських говірок. Івано-Франківськ, 2004.
 17. Піпаш Ю., Галас Б. Матеріали до словника гуцульських говірок (Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області). Ужгород, 2005.
 18. Румынско-русский словарь. Москва, 1954.
 19. Румынско-русский словарь. Москва, Бухарест, 1980.
 20. Русанівський В.М. Староукраїнська літературна мова. Українська мова. Енциклопедія. C. 641 – 644.
 21. Сабадош І.В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. Ужгород, 2008.
 22. Словник буковинських говірок. Чернівці, 2005.
 23. Словник староукраїнської мови XIV – XV ст.: у 2 т. Київ, 1977 – 1978.
 24. Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970 – 1980.
 25. Станівський М. Дві буковинсько-молдавські грамоти середини XV ст. Українська мова в школі. 1960. № 3. С. 16 – 19.
 26. Царалунга І. Діалектне розшарування в староукраїнській мові (на основі явищ вокалізму грамот XIV – XV ст.). Волинь – Житомирщина. 2015. Вип. 26. С. 141 – 151.
 27. Штефуца В. Болгарские слова в украинских грамотах XIV – XV веков. Българският язик и литература на кръстопътя на културите. Szeged, 2009. С. 33 – 37.
 28. Шульгач В.П. Праслов’янський гідронімний фонд (фрагмент реконструкції). Київ, 1998. 368 с.
 29. Этимологический словарь славянских языков. Москва, 1974 – 2012. Вып. 1 – 38.
 30. Ярошенко В. Українська мова в молдавських грамотах XIV – XV вв. Зб. для дослідження історії української мови. Київ, 1931. Т. 1. С. 247 – 338.
 31. Яцимирский А.И. Молдавские грамоты в дипломатическом и палеографическом отношении. Русский филол. вестник. Т. 55. № 1 – 2. 1906. С. 177 – 198.
 32. Bogdan D.P. Caracterul limbii textelor slavo-române. Bucureşti, 1946. 46 p.
 33. Macůrek J. K dĕjinám česko-ukrainskỳch a česko-rumunskỳch vztahů 2. pol. 14. a 1. pol. 15. stoleti. Slovanské historiké studie III. Praha, 1959. S. 127 – 184.
 34. Macůrek J. K otázce vztahů listiny české, ukrajinske a moldavské v druhé polovinĕ XV. stoleť. Sborník prací filosofické faculty brnénske university, roč. IX, řada historická. Č. 7. Brno, 1960. S. 151 – 161.