• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018 » Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст. – словник нового типу

Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст. – словник нового типу

Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018
УДК 811.161.2’373’374

КОЗИРЄВА Зінаїда Георгіївна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
E-mail: zinaidakozyreva@hotmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено Словник-індекс як багатоджерельну та багатофункціональну інтегральну систему. Окреслено особливості формування словникової статті, порядок подання омонімів та їх тлумачення, розглянуто питання подання варіантів у межах однієї чи окремих словникових статей. Зазначено, що словник-індекс як нормативно-довідкове джерело зорієнтований на правила сучасного українського правопису, хоча й відображає лексику української мови протягом великого проміжку часу, у тому числі суттєву кількість української лексики, що не входить до складу сучасної української літературної мови. Окреслено основні параметри системних відношень слів та їх значень. Наголошено, що Словник-індекс як відкрита лексикографічна система є потужною базою для розвитку сучасної інтегральної лексикографії.

Ключові слова: словник-індекс, словникова стаття, реєстрова одиниця, омонімія, лінгвістична варіативність.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • БН – Білецький-Носенко П.П. Словник української мови. Київ, 1966.
 • Гол – Голоскевич Г. Правописний словник. Київ, 1930.
 • Гр – Словарь української мови: в 4 т. Упорядував з додатком власного матеріалу Б.Д. Грінченко. Київ, 1907 – 1909.
 • Ж – Желеховский Є., Недїльский С. Малоруско-нїмецкий словар: в 2 т. Львів, 1886.
 • НСЗ – Туровська Л.В., Василькова Л.М. Нові слова та значення. Київ, 2008.
 • ОЕ – Пещак М.М., Русанівський В.М., Сологуб Н.М., Чумак В.В., Ярун Г.М. Орфоепічний словник української мови: в 2 т. Київ, 2001.
 • Орф-75 – Головащук С.І., Зайцева Т.В., Назарова І.С., Пещак М.М., Русанівський В.М. Орфографічний словник української мови. Київ, 1975.
 • Орф-94 – Головащук С.І., Пещак М.М., Русанівський В.М., Тараненко О.О. Орфографічний словник української мови. Київ, 1994.
 • Орф-2009 – Чумак В.В., Шевченко І.В., Шевченко Л.Л., Ярун Г.М. Український орфографічний словник. Київ, 2009.
 • СІС – Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. – Київ, 1986.
 • ССІС – Сучасний словник іншомовних слів / Уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – Київ, 2006.
 • СУМ – Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970 – 1980.
 • УАС – Андрусишин К., Кретт Я. Українсько-англійський словник. Саскатун (Канада), 1990.
 • УНС – Кузеля З., Рудницький Я. Українсько-німецький словник.  Лейпциг, 1943.
 • УРЕ – Українська радянська енциклопедія: в 12 т. Київ, 1977 – 1985.
 • УРЕС – Український радянський енциклопедичний словник: у 3 т. Київ, 1986 – 1987.
 • УРС – Українсько-російський словник: у 6 т. Київ, 1953 – 1963.
 • Я – Яворницький Д.І. Словник української мови. Катеринослав, 1920. Т. I (А – К).