• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №4 (68) 2018 » Використання методу асоціативного експерименту в римології

Використання методу асоціативного експерименту в римології

Журнал «Українська мова» – №4 (68) 2018
УДК 811.161.2:801.66

МОВЧУН Лариса Вікторівна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії і структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: lmovchun@bigmir.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто метод спрямованого асоціативного експерименту для дослідження сучасної української рими та викладено його результати; проаналізовано фонологічні й лексико-семантичні аспекти інтерпретації отриманих результатів; висвітлено перспективи використання експериментальних методів у римології.

Ключові слова: рима, римологія, спрямований асоціативний експеримент, словник римових асоціацій.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • Бутакова – Бутакова Л.О. Материалы к ассоциативно-семантическому словарю жителей города Омска. Омск, 2012.
 • Бутенко – Бутенко Н.П. Словник асоціативних норм української мови. Львів, 1979.
 • Герганов – Герганов Е.Н. и др. Български норми на словесни асоциации. София, 1984.
 • Гуц – Гуц Е.Н. Ассоциативный словарь подростка. Омск, 2004.
 • Добровольский – Добровольский Д.О., Караулов Ю.Н. Ассоциативный фразеологический словарь русского языка. Москва, 1994.
 • Караулов – Караулов Ю.Н., Черкасова Г.А., Уфимцева Н.В., Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Русский ассоциативный словарь. В 2 т. Москва, 2002.
 • Карпенко – Карпенко О.Ю. Асоціативний словник – шлях до сутності власних назв. Logos onomastike. 2006. № 1. С. 8 ‒ 21.
 • Ковалевська – Ковалевська Т.Ю., Сологуб Г.Д., Ставченко О.В. Асоціативний словник української рекламної лексики. Одеса, 2001.
 • Кутуза – Кутуза Н.В., Ковалевська Т.Ю. Короткий асоціативний словник рекламних слоганів. Одеса, 2011.
 • Манликова – Манликова М.Х. Ассоциативный словарь русской этнокультуроведческой лексики. Фрунзе, 1989.
 • Мартінек Мартінек С.В. Український асоціативний словник. У 2 т. Львів, 2007.
 • ПБД – Параметризована база даних сучасної української поетичної лексики. URL: http://www.mova.info/Page3.aspx?l1=96
 • Санчес Пуиг – Санчес Пуиг М., Караулов Ю.Н., Черкасова Г.А. Ассоциативные нормы испанского и русского языков. Москва ‒ Мадрид, 2001.
 • СУР – Бурячок А.А., Гурин І.І. Словник українських рим. Київ, 1979.
 • Уфимцева – Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А., Караулов Ю.Н., Тарасов Е.Ф. Славянский ассоциативный словарь: русский, белорусский, болгарский, украинский. Москва, 2004.
 • EAT – XML version of Edinburgh Associative Thesaurus (EAT). URL: http://rali.iro.umontreal.ca/rali/?q=en/XML-EAT
 • Kurzc – Kurzc I. Polskie normy powszechności skojarzeń swobodnych na 100 słow z listu Kent ‒ Rozanoffa. Studia psychologiczne. 1967. T. VIII (Nadbitka). 255 s.
 • Maršálová – Maršálová L. Slovno-asociačné normy: metodická príručka. Diel 1, 1 – 4. trieda ZDŠ. Bratislava, 1972. 266 s.
 • Novák – Novák Z. Volné slovní párové asociace v češtině. Praha, 1988. 175 s.
 • USF-FAN – XML version of the University of South Florida Free Association Norms (USF-FAN). URL: http://rali.iro.umontreal.ca/rali/?q=en/USF-FAN

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гончаренко С.Ф. Символическая звукопись: квазиморфема как «внутреннее слово» в процессе поэтической коммуникации. Язык система. Язык текст. Язык способность. К 60-летию члена-корреспондента Российской академии наук Ю.Н. Караулова: Сб. статей. Москва, 1995. С. 161 ‒ 170.
 2. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 7-е. Москва, 2010.
 3. Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. Москва, 1969.
 4. Лурия А.Р. Язык и сознание. Москва, 1979.
 5. Любимов Ю.В. Природа ассоциации: структура словесной памяти и понятие ассоциативного значения. Словарь ассоциативных норм русского языка. Москва, 1977. С. 25 ‒ 32.
 6. Мовчун Л.В. Засоби образної репрезентації знань про риму в поетичному тексті. Лінгвостилістичні студії. Луцьк, 2015. Вип. 2. С. 91 – 99.
 7. Мовчун Л.В. Римові асоціації: розроблення методики експериментального дослідження римових кліше. Методологія та історіографія мовознавства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Слов’янськ, 2013. С. 190 – 192.
 8. Мовчун Л.В. Українська рима в системі мови і в мовній практиці. Українська мова. 2017. № 2. С. 84 ‒ 97.
 9. Нефедова В.А. Зона фонетического реагирования в ассоциативном словаре школьника (на материале русского и английского языков). Автореферат … канд. филол. наук. Специальность 10.02.19 «Теория языка». Саратов, 2003.
 10. Самойлов Д.С. Книга о русской рифме. Москва, 1973.
 11. Сімович В.І. Граматика української мови для самонавчання та в допомогу шкільній науці. 2-ге вид., з одмінами й додатками. Київ –Ляйпціг, 1919. 584 с.
 12. Keostler A. The Act of Creation. London, 1989. 751 p.