• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Журнал “Українська мова” - № 2 (90) 2024 » Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №4 (68) 2018

Журнал «Українська мова» – №4 (68) 2018

Журнал «Українська мова» – №4 (68) 2018
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: словник-індекс: у 3 т. Ін-т укр. мови НАН України. Київ, 2017.

Журнал «Українська мова» – №4 (68) 2018

«Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: словник-індекс» засвідчує шляхи формування українського національного лексикону. Хронологічно він охоплює лексико-фразеологічний склад української мови за матеріалами основних лексикографічних джерел двох останніх століть, в якому об’єднано реєстр 18 словників. До нього входить близько 300 тисяч слів. «Український лексикон» у своїх правописних засадах і в поданні варіантів слів орієнтується в основному на чинний український правопис та останні нормативні словники літературної мови.

«Український лексикон» необхідний тим, хто постійно працює зі словом: фахівцям-лексикологам і лексикографам, викладачам української мови в школі і виші, студентам, аспірантам, працівникам видавництв, перекладачам, журналістам та іншим зацікавленим особам. Реєстр лексичних одиниць «Українського лексикону» як інформаційна база може слугувати для виявлення не охоплених словниками-джерелами номінативних засобів української мови, бути надійною основою для формування реєстрів і в цілому корпусів нових українських словників і здійснення багатьох наукових досліджень.

До друку рекомендувала вчена рада Інституту української мови НАН України (протокол № 10 від 19 жовтня2017 р.).

Редакційна колегія


Головний редактор – Павло ГРИЦЕНКО
Заступник головного редактора – Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Відповідальний секретар – Оксана ЯЦЕВСЬКА

Петро БІЛОУСЕНКО
Ангеліна ГАНЖА
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Морфологія в контексті академічної лінгвоукраїністики
Катерина Городенська
// Українська мова, 2018, 4(68):3 – 21 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Від історіографії мови художньої прози до кодифікації термінів лінгвостилістики
Світлана Бибик
// Українська мова, 2018, 4(68):22 – 33 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Унормування української мови в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: засади, кодифікація, реалізація
Тетяна Коць
// Українська мова, 2018, 4(68):34 – 42 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Використання методу асоціативного експерименту в римології
Лариса Мовчун
// Українська мова, 2018, 4(68):43 – 55 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Історико-лінгвістичні дослідження української мови: основні напрямки
Наталія Пуряєва
// Українська мова, 2018, 4(68):56 – 66 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Здобутки академічної лексикографії в укладанні словників живої мови
Зінаїда Козирєва, Лариса Мовчун, Ірина Самойлова
// Українська мова, 2018, 4(68):67 – 82 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Академічне термінознавство: ретроспекція та перспективи розвитку
Ірина Казимирова, Людмила Туровська
// Українська мова, 2018, 4(68):83 – 91 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Українська діалектологія: витоки та перспективи
Галина Кобиринка, Людмила Рябець
// Українська мова, 2018, 4(68):92 – 100 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Гуцульська діалектна лексика в романі С. Скляренка «Карпати»
Валентина Ґрещук
// Українська мова, 2018, 4(68):1-1 – 111 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Філологічна школа Олександра Потебні в оцінці Олексія Ветухова
Ольга Черемська
// Українська мова, 2018, 4(68):112 – 124 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

Під лінгвостилістичим мікроскопом – художній дискурс Павла Загребельного
Світлана Єрмоленко
Рецензія на монографію: Голікова Н.С. Мова художньої прози Павла Загребельного – від слова до концепту. Дніпро: Акцент ПП, 2018.
// Українська мова, 2018, 4(68):125 – 128 • ВідомостіPDF

Наукова хроніка

Архівна лексична картотека: цифровий формат
Презентація електронної версії робочих матеріалів «Російсько-українського словника» за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова (1924 – 1933)
Оксана Тищенко
// Українська мова, 2018, 4(68):129 – 133 • ВідомостіPDF

ІІ Підляська українська наукова конференція
Григорій Аркушин
// Українська мова, 2018, 4(68):134 – 137 • ВідомостіPDF

Ювілеї

«Слово вабить до себе мудрих, світлих людей…» (до ювілею професора Миколи Івановича Степаненка)
Світлана Галаур, Світлана Педченко
// Українська мова, 2018, 4(68):138 – 142 • ВідомостіPDF

Славетний мовознавець і неперевершений учитель (до ювілею доктора філологічних наук, професора Катерини Григорівни Городенської)
Лариса Колібаба, Валентина Фурса
// Українська мова, 2018, 4(68):143 – 149 • ВідомостіPDF

Еміль Балецький – дослідник української мови (до 100-річчя від дня народження)
Єлизавета Барань
// Українська мова, 2018, 4(68):150 – 161 • ВідомостіPDF

Інформація

Теми дисертацій, затверджені науковою радою «Українська мова» НАН України в 2018 році
Лариса Кислюк
// Українська мова, 2018, 4(68):162 – 163 • ВідомостіPDF