• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №4 (68) 2018 » Гуцульська діалектна лексика в романі С. Скляренка «Карпати»

Гуцульська діалектна лексика в романі С. Скляренка «Карпати»

Журнал «Українська мова» – №4 (68) 2018
УДК 81’282:82-31:821.161.2

ORCID ID: 0000-0001-5702-6824

ҐРЕЩУК Валентина Василівна –
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, директор Інституту українознавства при ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018
E-mail: zavershok@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано гуцульські лексичні діалектизми, зафіксовані в романі Семена Скляренка «Карпати». Визначено їх лексичне значення, охарактеризовано за належністю до тематичних груп та частин мови, проілюстровано використання у художньому тексті. Вказано на функції лексичних діалектизмів у літературному творі.

Ключові слова: діалектизм, діалектна лексика, гуцульський діалект, С. Скляренко, роман «Карпати».

ЛІТЕРАТУРА

 1. ВінтонякО. Особливості гуцульського говору в оповіданні І. Березовського «Худан». Вісник Прикарпатського університету. Філологія (мовознавство). Вип. ХІХ – ХХ. Івано-Франківськ, 2008. С. 142 – 144.
 2. ГолубєваЗ. З когорти першопрохідників. Семен Скляренко. Твори в чотирьох томах. Т. 1. Карпати. Книга перша. Київ: Дніпро, 1990. С. 5 – 26.
 3. Гуйванюк Н. Поняття діалектизму через призму творчості Юрія Федьковича. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. ХХV – ХХVI. Івано-Франківськ, 2010. С. 146 – 150.
 4. Гуцульські говірки. Короткий словник. Львів, 1997.
 5. Ґрещук В., Ґрещук В. Південно-західні діалекти в українській художній мові. Нарис. Івано-Франківськ, 2010.
 6. Ґрещук В., Ґрещук В. Діалектне слово в тексті та словнику. Івано-Франківськ, 2015.
 7. Жилко Ф. Г. Мова новел Марка Черемшини. Українська мова і література в школі. № 4. С. 20-31.
 8. Журавльова Н. Відбиття регіональних мовних рис гуцульської поштивості у творчому доробку Марка Черемшини. Вісник Прикарпатського університету. Філологія (мовознавство). Вип. ХІХ – ХХ. Івано-Франківськ, 2008. С. 118 – 121.
 9. Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова. Київ, 1960.
 10. Коваленко Б. Діалектна основа повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського (на матеріалі чорнового автографа). Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. ХХV – ХХVI. Івано-Франківськ, 2010. С. 182 – 186.
 11. Неґрич М. Скарби гуцульського говору: Березови. Львів, 2008.
 12. Пена Л. Гуцульська діалектна лексика в поетичному мовленні Марії Влад. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. ХХХІІ – ХХХІІI. Івано-Франківськ, 2012. С. 253 – 258.
 13. Петличний І.З. Лише діалект чи літературна мова й діалект? Питання українського мовознавства. Львів, 1962. Книга 5. С.130 – 140.
 14. Станівський М.Ф. Діалектне забарвлення мови Юрія Федьковича. Питання історії і діалектології слов’янських мов: Наукові записки Чернівецького державного університету. Cерія філологічних наук. Львів, 1961. Т. 42. Кн.ІІ. С. 62 – 86.
 15. Хобзей Н., Сімович О., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Гуцульські світи. Лексикон. Львів, 2013.
 16. Ципердюк О. Гуцульські діалектизми в мові роману «Непрості» Тараса Прохаcька. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. ХХХІІ – ХХХІІI. Івано-Франківськ, 2012. С. 242 – 250.
 17. Janów J. Słownik huculski / Opracował i przygotował do druku Janusz Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, 2001. 294 s.