• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №3 (71) 2019

Журнал «Українська мова» – №3 (71) 2019

Журнал «Українська мова» – №3 (71) 2019
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Данилевська О.М. Українська мова в українській школі на початку XXI століття: соціолінгвістичні нариси. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2019. 364 c.

Журнал «Українська мова» – №3 (71) 2019

У монографії висвітлено результати комплексного аналізу мовної ситуації в сучасній українській школі. На великому масиві даних обґрунтовано, що параметри взаємодії мов у загальноосвітніх навчальних закладах не регламентовано нормативними приписами, їх визначають закономірності спонтанної комунікації, що й зумовлює неоднорідність мовної ситуації в шкільній освіті в державі загалом. Невідповідність статистичних даних про кількість учнів, залучених до навчання українською мовою, і реальних фактів функціонування мов у системі шкільної освіти потрактовано в контексті посттоталітарних деформацій мовної ситуації в Україні. У книжці наведено свідчення учасників фокус-групових дискусій, учнів, їхніх батьків та вчителів, які можуть слугувати матеріалом для майбутніх студій з проблем взаємозв’язку мови і суспільства.

Редакційна колегія


Головний редактор - Павло ГРИЦЕНКО
Заступник головного редактора - Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Відповідальний секретар - Оксана ЯЦЕВСЬКА

Петро БІЛОУСЕНКО
Ангеліна ГАНЖА
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Мовна особистість Івана Котляревського: від римача-початківця до зачинателя нової української літературної мови
М.І. Степаненко, І.Г. Павлова, С.О. Педченко
// Українська мова, 2019, 3(71):3 – 16 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Категорія порівняння в лінгвокогнітивному вимірі: постмодерністський художній дискурс
В.І. Кононенко
// Українська мова, 2019, 3(71):17 – 28 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Градаційні складносурядні речення в українській мові: структура та внутрішньозначеннєва диференціація
К.Г. Городенська
// Українська мова, 2019, 3(71):29 – 39 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Мовна політика України у 2017 – 2019 роках
Л.Т. Масенко
// Українська мова, 2019, 3(71):40 – 51 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Перші підсумки Міжнародного проєкту: досвід і здобутки
С.О. Соколова
// Українська мова, 2019, 3(71):52 – 66 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Мова творчої особистості та проблеми її лексикографування
З.Г. Козирєва
// Українська мова, 2019, 3(71):67 – 80 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Реактуалізація префіксально-суфіксальних дієслів в українських наукових та публіцистичних текстах
Л.М. Колібаба
// Українська мова, 2019, 3(71):81–93 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Мовне питання в мемуарній та художній творчості М. Руденка
І.Є. Ренчка
// Українська мова, 2019, 3(71):94 – 107 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Мовностилістичні особливості фільму «Кіборги» А. Сеітаблаєва
Л.М. Підкуймуха
// Українська мова, 2019, 3(71):108 – 123 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Економічний фактор впливу на вибір мови в білінгвальних умовах (порівняльний аналіз двох опитувань, проведених у Вінниці)
Т.П. Ткачук
// Українська мова, 2019, 3(71):124 – 132 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

Про початковий етап культурно-мовної модернізації в Україні в XVIII столітті
В.М. Мойсієнко
Рецензія на: Joanna Getka. U progu modernazacji. Ruskojęzyczne drukarstwo basyliańskie XVIII wieku. Warszawa, 2017
// Українська мова, 2019, 3(71):133 – 138 • Мова статті: українська •ВідомостіPDF

Становлення сучасної політичної дискурсології
С.П. Бибик
Рецензія на: Кондратенко Н.В., Стрій Л.І., Билінська О.С. Лінгвопрагматика політичного дискурсу: типологія мовленнєвих жанрів. Одеса, 2019
// Українська мова, 2019, 3(71):139 – 143 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Сучасні проблеми дослідження польсько-східнослов’янського мовного суміжжя
Г.Л. Аркушин
Рецензія на: D.K. Rembiszewska, J. Siatkowski. Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe. Warszawa, 2018
// Українська мова, 2019, 3(71):144 – 148 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Нова праця з української діалектології: у пошуках лексикографічної форми
М.М. Ткачук
Рецензія на: Голянич М. Мовний портрет села Тюдів. Словник у двох томах. Т. 1: А – М. Івано-Франківськ, 2018
// Українська мова, 2019, 3(71):149 – 154 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Наукова хроніка

Міжнародна наукова конференція «Слов’янські діалекти в синхронії та діахронії»
Л.В. Рябець
// Українська мова, 2019, 3(71):155 – 160 • Мова статті: українська • Відомості

ХIV Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми лексикографії»
І.А. Самойлова
// Українська мова, 2019, 3(71):161 – 165 • Мова статті: українська • Відомості