• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019 » УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І СУЧАСНИЙ ФАХОВИЙ ДИСКУРС

УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І СУЧАСНИЙ ФАХОВИЙ ДИСКУРС

УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І СУЧАСНИЙ ФАХОВИЙ ДИСКУРС
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І СУЧАСНИЙ ФАХОВИЙ ДИСКУРС

Українська мова, 2019, № 4(72)
УДК 811.161.2’373.46

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна –
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: ukr.grammar@meta.ua
https://orcid.org/0000-0003-2638-9037

Рецензія на: Омельчук Сергій. сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика фахівців. Київ, 2019.

Рубрика: Огляди та рецензії
Мова статті: українська