• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020 » Біблійні фраземи в сучасному тексті та спеціалізованих словниках

Біблійні фраземи в сучасному тексті та спеціалізованих словниках

Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020
УДК 811.161.2’373.7’374

М.М. ВЕРГАЛЮК,
аспірантка відділу лексикології, лексикографії та структурно математичної лінгвістики, Інститут української мови НАН України
вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: mari.vergalyuk@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-1757-8779

Рубрика: Дослідження молодих науковців
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано біблійні фразеологічні одиниці; розглянуто лексикографічне відтво рення фразеологізмів біблійного походження; схарактеризовано особливості функціонування біблійних фразеологічних одиниць у сучасних художніх та публіцистичних текстах; просте жено тенденцію десакралізації біблеїзмів; виявлено біблійні фразеологічні одиниці, не зафік совані лексикографічними джерелами.

Ключові слова: біблеїзм, біблійна фразеологічна одиниця, лексикографування, словник крила тих слів, трансформація фразеологізмів, фразеологізм біблійного походження, фразеологічний словник.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Білоноженко В., Гнатюк І. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів. Київ, 1989.
  2. Кононенко І. Мова і народна культура. Мовознавство, 2001. № 3. С. 62—69.
  3. Мелерович А., Мокиенко В. Современная русская фразеология (семантика — структура — текст). Кострома, 2011.
  4. Молотков А. Основы фразеологии русского языка. Ленинград, 1977.
  5. Сюта Г. Типологія і функції біблійних цитат в українській поетичній мові ХХ ст. Україн ська мова. 2013. № 4. С. 82—92.